Komisia rozhodcov

Členovia
Andrej Hrmo
Ján Ploštica
Mária Súkeníková
Miroslav Holas
Michal Železňák
Štefan Pastorek
Maroš Libiak
Roman Horák
Branislav Hrdlička
Ján Šága
Marcel Budáč
Filip Mózer
Peter Čajka
Tomáš Tůma
Tomáš Kolofík
SsFZ-KR-2014/2015-0071

Spravodajca KR č. 47/2014-15
SsFZ-KR-2014/2015-0070

sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2014/2015-0069

sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2014/2015-0068

Spravodaj KR č. 46/2014-15
SsFZ-KR-2014/2015-0067

sťažnosť nepreukázateľná
Nachádzate sa tu: