Komisia rozhodcov
Členovia
Pavel Jánošík
Marek Veky
Michal Očenáš
Miroslav Debnár
Karol Poláček
Pavol Jánošík
Miroslava Migaľová
Marek Mastiš
Ľubomír Samotný
Bystrík Nemček
Mária Súkeníková
Martin Balko
Antonín Piaček
Daniel Poláček
Ivan Roštár
Maroš Libiak
Peter Čajka
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-KR-2020/2021-0021sťažnosť nespĺňa náležitosti RS 2020/2021
SsFZ-KR-2020/2021-0020sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2020/2021-0019sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2020/2021-0018sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2020/2021-0017sťažnosť nespĺňa náležitosti RS 2020/2021
SsFZ-KR-2020/2021-0016sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2020/2021-0015sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2020/2021-0014sťažnosť nepreukázateľná
SsFZ-KR-2020/2021-0012sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2020/2021-0011sťažnosť nespĺňa náležitosti RS 2020/2021
SsFZ-KR-2020/2021-0010sťažnosť nespĺňa náležitosti RS 2020/2021
SsFZ-KR-2020/2021-0009sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2020/2021-0008sťažnosť nespĺňa náležitosti RS 2020/2021
SsFZ-KR-2020/2021-0007sťažnosť nespĺňa náležitosti RS 2020/2021
SsFZ-KR-2020/2021-0006sťažnosť nespĺňa náležitosti RS 2020/2021
SsFZ-KR-2020/2021-0005sťažnosť nespĺňa náležitosti RS 2020/2021
SsFZ-KR-2020/2021-0003sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2020/2021-0002sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2020/2021-0001sťažnosť nespĺňa náležitosti RS 2020/2021