Streda, 27. január, 2021Meniny má Bohuš
Súťaže - aktuálne zápasy
Komisie
Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2020/2021-0658II.liga - Skalica
SFZ-STK-2020/2021-0657II.liga - Poprad
Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2020/2021-0658
II.liga - Skalica
SFZ-STK-2020/2021-0657
II.liga - Poprad
Zobraziť viac
Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0464U 464 – senát DK berie na vedomie vyjadrenie p. Jozefa Petrána k rozhodnutiu SFZ-DK-2018/2019-0369 doručené dňa 18.01.2021.
SFZ-DK-2020/2021-0463U 463 – FC Nitra - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/34/2020 v právnej veci navrhovateľa Martin Kuciak v zastúpení JUDr. Andrea Janová proti odporcovi FC Nitra, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2021 a vykonateľnosť dňa 09.01.2021. DK začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0464
U 464 – senát DK berie na vedomie vyjadrenie p. Jozefa Petrána k rozhodnutiu SFZ-DK-2018/2019-0369 doručené dňa 18.01.2021.
SFZ-DK-2020/2021-0463
U 463 – FC Nitra - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/34/2020 v právnej veci navrhovateľa Martin Kuciak v zastúpení JUDr. Andrea Janová proti odporcovi FC Nitra, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2021 a vykonateľnosť dňa 09.01.2021. DK začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
Zobraziť viac
Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2020/2021-0020Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2020/2021-0019SP_2.kolo_platba za delegované osoby
Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2020/2021-0020
Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2020/2021-0019
SP_2.kolo_platba za delegované osoby
Zobraziť viac
Licenčná komisia
SFZ-LK-2020/2021-0001Usmernenie k podaniu
Licenčná komisia
SFZ-LK-2020/2021-0001
Usmernenie k podaniu
Zobraziť viac
© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.