24.11.2020 12:30   o 6h42m19s
24.11.2020 12:30   o 6h42m19s
25.11.2020 12:30   o 1d6h42m19s
28.11.2020 12:30   o 4d6h42m19s
28.11.2020 12:30   o 4d6h42m19s
28.11.2020 12:30   o 4d6h42m19s
28.11.2020 12:30   o 4d6h42m19s
29.11.2020 10:30   o 5d4h42m19s
29.11.2020 12:30   o 5d6h42m19s
02.12.2020 12:30   o 8d6h42m19s
02.12.2020 12:30   o 8d6h42m19s
02.12.2020 12:30   o 8d6h42m19s
02.12.2020 12:30   o 8d6h42m19s
02.12.2020 12:30   o 8d6h42m19s
02.12.2020 12:30   o 8d6h42m19s
02.12.2020 12:30   o 8d6h42m19s
05.12.2020 12:30   o 11d6h42m19s
05.12.2020 12:30   o 11d6h42m19s
05.12.2020 12:30   o 11d6h42m19s
06.12.2020 10:30   o 12d4h42m19s
06.12.2020 12:30   o 12d6h42m19s
06.12.2020 12:30   o 12d6h42m19s
09.12.2020 12:30   o 15d6h42m19s
13.02.2021 10:00   o 2mes20d4h12m19s
13.02.2021 11:00   o 2mes20d5h12m19s
13.02.2021 11:00   o 2mes20d5h12m19s
13.02.2021 11:00   o 2mes20d5h12m19s
13.02.2021 11:00   o 2mes20d5h12m19s
13.02.2021 11:00   o 2mes20d5h12m19s
13.02.2021 11:00   o 2mes20d5h12m19s
13.02.2021 11:00   o 2mes20d5h12m19s
13.02.2021 11:00   o 2mes20d5h12m19s
13.02.2021 11:00   o 2mes20d5h12m19s
13.02.2021 11:00   o 2mes20d5h12m19s
13.02.2021 11:00   o 2mes20d5h12m19s
13.02.2021 12:15   o 2mes20d6h27m19s
13.02.2021 13:15   o 2mes20d7h27m19s
13.02.2021 13:15   o 2mes20d7h27m19s
13.02.2021 13:15   o 2mes20d7h27m19s
13.02.2021 13:15   o 2mes20d7h27m19s
13.02.2021 13:15   o 2mes20d7h27m19s
20.02.2021 11:00   o 2mes27d5h12m19s
20.02.2021 11:00   o 2mes27d5h12m19s
20.02.2021 11:00   o 2mes27d5h12m19s
20.02.2021 11:00   o 2mes27d5h12m19s
20.02.2021 11:00   o 2mes27d5h12m19s
20.02.2021 11:00   o 2mes27d5h12m19s
20.02.2021 11:00   o 2mes27d5h12m19s
20.02.2021 11:00   o 2mes27d5h12m19s
Súťaže
II. liga Ženy (Ženy)
SKUPINA "B", 10. kolo
Prípravka SFZ U11U11 (Muži)
SKUPINA BRATISLAVA / ZÁPAD "A", 9. kolo
29.10.2020 16:00
: 0
29.10.2020 16:00    Prebieha
31.10.2020 10:00
: 0

31.10.2020 10:00    
0
31.10.2020 10:00
: 0
31.10.2020 10:00    Prebieha
31.10.2020 10:00
: 0
31.10.2020 10:00    Prebieha
31.10.2020 10:00
: 0
31.10.2020 10:00    Prebieha
Prípravka SFZ U11U11 (Muži)
SKUPINA ZÁPAD "B", 7. kolo
17.10.2020 10:00
: 0
17.10.2020 10:00    Prebieha
17.10.2020 10:00
: 0
17.10.2020 10:00    Prebieha
17.10.2020 10:00
: 0
17.10.2020 10:00    Prebieha
17.10.2020 10:00
: 0
17.10.2020 10:00    Prebieha
Prípravka SFZ U11U11 (Muži)
SKUPINA STRED "A", 7. kolo
17.10.2020 10:00
: 2
17.10.2020 10:00    Ukončený
17.10.2020 10:00
: 0
17.10.2020 10:00    Prebieha
17.10.2020 10:00
: 0
17.10.2020 10:00    Prebieha
Prípravka SFZ U11U11 (Muži)
SKUPINA STRED "B", 7. kolo
Prípravka SFZ U11U11 (Muži)
SKUPINA VÝCHOD "A", 9. kolo
31.10.2020 10:00
: 0

31.10.2020 10:00    
0
31.10.2020 10:00
: 0
31.10.2020 10:00    Prebieha
31.10.2020 10:00
: 0
31.10.2020 10:00    Prebieha
31.10.2020 10:00
: 0
31.10.2020 10:00    Prebieha
31.10.2020 10:00    Prebieha
Prípravka SFZ U11U11 (Muži)
SKUPINA VÝCHOD "B", 7. kolo
17.10.2020 10:00
: 0
17.10.2020 10:00    Prebieha
17.10.2020 10:00
: 0
17.10.2020 10:00    Prebieha
17.10.2020 10:00
: 0
17.10.2020 10:00    Prebieha
Prípravka SFZ U10U10 (Muži)
SKUPINA BRATISLAVA / ZÁPAD "A", 9. kolo
29.10.2020 17:30
: 0
29.10.2020 17:30    Prebieha
31.10.2020 11:30
: 0

31.10.2020 11:30    
0
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
Prípravka SFZ U10U10 (Muži)
SKUPINA ZÁPAD "B", 7. kolo
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
Prípravka SFZ U10U10 (Muži)
SKUPINA STRED "A", 7. kolo
17.10.2020 11:30
4 : 0
17.10.2020 11:30    Ukončený
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
Prípravka SFZ U10U10 (Muži)
SKUPINA STRED "B", 7. kolo
Prípravka SFZ U10U10 (Muži)
SKUPINA VÝCHOD "A", 9. kolo
31.10.2020 11:30
: 0

31.10.2020 11:30    
0
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
31.10.2020 11:30    Prebieha
Prípravka SFZ U10U10 (Muži)
SKUPINA VÝCHOD "B", 7. kolo
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
Prípravka SFZ U09U09 (Muži)
SKUPINA BRATISLAVA / ZÁPAD "A", 9. kolo
29.10.2020 17:30
: 0
29.10.2020 17:30    Prebieha
31.10.2020 11:30
: 0

31.10.2020 11:30    
0
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
Prípravka SFZ U09U09 (Muži)
SKUPINA ZÁPAD "B", 7. kolo
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
Prípravka SFZ U09U09 (Muži)
SKUPINA STRED "A", 7. kolo
17.10.2020 11:30
4 : 0
17.10.2020 11:30    Ukončený
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
Prípravka SFZ U09U09 (Muži)
SKUPINA STRED "B", 7. kolo
Prípravka SFZ U09U09 (Muži)
SKUPINA VÝCHOD "A", 9. kolo
31.10.2020 11:30
: 0

31.10.2020 11:30    
0
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
31.10.2020 11:30
: 0
31.10.2020 11:30    Prebieha
31.10.2020 11:30    Prebieha
Prípravka SFZ U09U09 (Muži)
SKUPINA VÝCHOD "B", 7. kolo
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
17.10.2020 11:30
: 0
17.10.2020 11:30    Prebieha
Komisie
SFZ-STK-2020/2021-0640II.liga - FC Košice
SFZ-STK-2020/2021-0639II.L ženy - Stretnutie odohraté cez pracovný deň
SFZ-STK-2020/2021-0638U15/14 - Stretnutia hrané cez pracovné dni
SFZ-STK-2020/2021-0637II.LSD - KFC Komárno
SFZ-DK-2020/2021-0395U 395 – Aldo Omar Baez / 1227217 / FC ŠTK 1914 Šamorín / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 274 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 s. s.) a určuje skúšobnú dobu, od 19.11.2020 do 30.06.2021.
SFZ-DK-2020/2021-0394U 394 – MFK Zemplín Michalovce / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 386 a rozhodla, že za HNS členov domácej delegácie a osôb z radov organizátora stretnutia (hrubé urážky voči R) počas stretnutia 13. kola Fortuna ligy medzi MFK Zemplín Michalovce – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 48/4 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0393U 393 – AR SFZ - DK berie na vedomie podnet Asociácie rozhodcov SFZ zo dňa 18.11.2020 doručený elektronickou formou dňa 19.11.2020 k pozápasovým vyjadreniam hráča domácich č. 33 na tlačovej konferencii po stretnutí 13. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – ŠKF Sereď a poukazuje na U 391.
SFZ-DK-2020/2021-0392U 392 – Ľubomír Michalík / 1145877 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a podnetu AR SFZ žiada menovaného o písomné stanovisko k ostrej verbálnej komunikácii s hráčom domácich č. 33 pri vchode do útrob štadióna a pozápasovým vyjadreniam na tlačovej konferencii po stretnutí 13. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – ŠKF Sereď podľa čl. 73/5,7 DP, do 24.11.2020.
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
SFZ-KR-2020/2021-0019SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0018SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0017SP_2.kolo_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0016SP_2.kolo_platba za delegované osoby
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia