Slovekon
SportikaImafex
Akademia vzdelavania
Súťaže - aktuálne zápasy
Partneri
Slovekon
Sportika
Imafex
Akademia vzdelavania
Slovenský futbalový zväz
Stredoslovenský futbalový zväz
Daniarik
Komisie
Komisie neprijali v tejto sezóne žiadne rozhodnutia.