Komisia rozhodcov

Členovia
Andrej Hrmo
Ján Ploštica
Mária Súkeníková
Miroslav Holas
Michal Železňák
Štefan Pastorek
Maroš Libiak
Roman Horák
Branislav Hrdlička
Ján Šága
Marcel Budáč
Filip Mózer
Peter Čajka
Tomáš Tůma
Tomáš Kolofík
Komisia neprijala v sezóne 2012/2013 žiadne rozhodnutia.
Nachádzate sa tu: