23.09.2020 14:00   o 2h17m46s
23.09.2020 14:30   o 2h47m46s
23.09.2020 15:00   o 3h17m46s
23.09.2020 16:30   o 4h47m46s
23.09.2020 16:30   o 4h47m46s
23.09.2020 16:30   o 4h47m46s
24.09.2020 16:00   o 1d4h17m46s
24.09.2020 16:00   o 1d4h17m46s
24.09.2020 16:30   o 1d4h47m46s
24.09.2020 16:30   o 1d4h47m46s
24.09.2020 17:30   o 1d5h47m46s
26.09.2020 09:30   o 2d21h47m46s
26.09.2020 09:30   o 2d21h47m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
  MŠO Štúrovo
(odstúpené)
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
26.09.2020 10:00   o 2d22h17m46s
Súťaže
TIPOS III. liga Západ (Muži)
III. liga TIPOS, ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 15:00
: 0
19.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
1 : 0
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
: 2
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
: 2
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
2 : 1
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
3 : 1
20.09.2020 15:00    Ukončený
IV. liga sk.SZ ZsFZ (Muži)
IV. liga SZ ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 15:00    Ukončený
19.09.2020 15:00    Ukončený
19.09.2020 15:00
3 : 2
19.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
: 3
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
: 1
20.09.2020 15:00    Ukončený
IV. liga sk.JV ZsFZ (Muži)
IV. liga sk. JV ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 15:00
3 : 0
19.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
2 : 1
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
4 : 2
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
2 : 0
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
: 1
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
4 : 0
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
6 : 1
20.09.2020 15:00    Ukončený
V. liga Juh ZsFZ (Muži)
V. liga Juh, 7. kolo
20.09.2020 15:00
: 4
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
: 5
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
3 : 0
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
3 : 1
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
V. liga Stred ZsFZ (Muži)
V. liga Stred ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 15:00
: 3
19.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
1 : 0
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
3 : 1
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
1 : 0
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
V. liga Východ ZsFZ (Muži)
V. liga Východ ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 15:00
5 : 0
19.09.2020 15:00    Ukončený
19.09.2020 15:00
: 4
19.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
: 6
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
: 2
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
: 5
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
1 : 0
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
6 : 0
20.09.2020 15:00    Ukončený
V. liga Sever ZsFZ (Muži)
V. liga Sever ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 15:00
: 7
19.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
2 : 1
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
: 3
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
2 : 1
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00
2 : 1
20.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 15:00    Ukončený
V. liga Západ ZsFZ (Muži)
V. Západ, 7. kolo
III. liga SD U19 ZsFZU19 (Muži)
III. liga SD U19 ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
: 3
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
: 0
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
: 1
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
2 : 0
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
: 0

19.09.2020 10:00    
0
Do zápasu ostáva
4h47m46s
23.09.2020 16:30
23.09.2020 16:30   o 4h47m46s
Do zápasu ostáva
2mes11d17m46s
04.12.2020 11:00
04.12.2020 11:00   o 2mes11d17m46s
IV. liga D U19 sk.JV ZsFZU19 (Muži)
IV. liga U19 sk. JV ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 10:00
5 : 0
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 11:30
3 : 1
19.09.2020 11:30    Ukončený
19.09.2020 15:00
3 : 0
19.09.2020 15:00    Ukončený
19.09.2020 15:00
: 1
19.09.2020 15:00    Ukončený
19.09.2020 15:00
4 : 1
19.09.2020 15:00    Ukončený
19.09.2020 15:00
: 3
19.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 10:00    Ukončený
IV. liga D U19 sk.SZ ZsFZU19 (Muži)
IV. liga U19 sk. SZ ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 12:30
2 : 0
19.09.2020 12:30    Ukončený
19.09.2020 14:30
6 : 0
19.09.2020 14:30    Ukončený
19.09.2020 14:30
: 0
Do zápasu ostáva
2mes11d17m46s
04.12.2020 12:00
04.12.2020 12:00   o 2mes11d17m46s
Do zápasu ostáva
2mes11d17m46s
04.12.2020 12:00
04.12.2020 12:00   o 2mes11d17m46s
Do zápasu ostáva
2mes11d17m46s
04.12.2020 12:00
V. liga D U19 Sever ZsFZU19 (Muži)
V. liga U19 sk. Sever ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 15:00    Ukončený
19.09.2020 15:00
5 : 0
19.09.2020 15:00    Ukončený
20.09.2020 12:00
4 : 2
20.09.2020 12:00    Ukončený
20.09.2020 14:30
: 0

20.09.2020 14:30    
0
V. liga D U19 Juh ZsFZU19 (Muži)
V. liga U19 Juh ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 10:30
: 1
19.09.2020 10:30    Ukončený
19.09.2020 12:30
4 : 3
19.09.2020 12:30    Ukončený
20.09.2020 11:30
8 : 0
20.09.2020 11:30    Ukončený
20.09.2020 12:00
6 : 0
20.09.2020 12:00    Ukončený
V. liga D U19 Východ ZsFZU19 (Muži)
V. liga U19 sk. Východ ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 10:00
4 : 2
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
10 : 1
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 13:00
6 : 0
19.09.2020 13:00    Ukončený
19.09.2020 15:00
: 5
19.09.2020 15:00    Ukončený
19.09.2020 15:00
: 2
19.09.2020 15:00    Ukončený

19.09.2020 15:30
: 0
19.09.2020 15:30    
0
20.09.2020 12:30
1 : 0
20.09.2020 12:30    Ukončený
V. liga D U19 Stred ZsFZU19 (Muži)
V. liga U19 sk. Stred, 7. kolo
III. liga MD U17 ZsFZU17 (Muži)
III. liga MD U17 ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 12:30    Ukončený
19.09.2020 12:30
: 0
19.09.2020 12:30    Ukončený
19.09.2020 12:30
: 2
19.09.2020 12:30    Ukončený
19.09.2020 12:30
: 4
19.09.2020 12:30    Ukončený
19.09.2020 12:30
: 5
19.09.2020 12:30    Ukončený
19.09.2020 12:30
: 0

19.09.2020 12:30    
0
Do zápasu ostáva
2h17m46s
23.09.2020 14:00
23.09.2020 14:00   o 2h17m46s
Do zápasu ostáva
2mes11d2h47m46s
04.12.2020 14:30
04.12.2020 14:30   o 2mes11d2h47m46s
II. liga SŽ U15 ZsFZU15 (Muži)
II. liga SŽ U15 ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 10:00
: 2
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
3 : 1
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
4 : 0
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
9 : 2
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
2 : 0
19.09.2020 10:00    Ukončený
20.09.2020 10:00
: 5
20.09.2020 10:00    Ukončený
20.09.2020 10:00    Ukončený
20.09.2020 10:00
: 2
20.09.2020 10:00    Ukončený
III. liga SŽ U15 SZ ZsFZU15 (Muži)
III. liga SŽ U15 sk. SZ ZsFZ, 7. kolo
15.09.2020 15:30
: 6
15.09.2020 15:30    Ukončený
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
3 : 1
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
: 4
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
: 3
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00    Ukončený
III. liga SŽ U15 JV ZsFZU15 (Muži)
III. liga SŽ U15 sk. JV, 7. kolo
19.09.2020 10:00
16 : 1
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00    
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
: 4
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00    
0
19.09.2020 10:00
: 9
19.09.2020 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
20d2h17m46s
13.10.2020 14:00
13.10.2020 14:00   o 20d2h17m46s
II.liga žiačok ZSFZU15 (Ženy)
II. liga žiačky ZsFZ, 4. kolo
16.09.2020 16:00
: 5
16.09.2020 16:00    Ukončený

19.09.2020 14:00
: 0
19.09.2020 14:00    
0
Do zápasu ostáva
1mes6d2h17m46s
29.10.2020 14:00
29.10.2020 14:00   o 1mes6d2h17m46s
II. liga MŽ U13 ZsFZU13 (Muži)
II. liga MŽ U13 ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 12:00
1 : 0
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00
: 1
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00
: 0
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00
2 : 1
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00
6 : 1
19.09.2020 12:00    Ukončený
20.09.2020 12:00
2 : 1
20.09.2020 12:00    Ukončený
20.09.2020 12:00    Ukončený
20.09.2020 12:00
5 : 2
20.09.2020 12:00    Ukončený
III. liga MŽ U13 SZ ZsFZU13 (Muži)
III. liga MŽ U13 sk. SZ, 7. kolo
15.09.2020 17:30
: 3
15.09.2020 17:30    Ukončený
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00
4 : 1
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00
: 2
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00
: 9
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00    Ukončený
III. liga MŽ U13 JV ZsFZU13 (Muži)
III. liga MŽ U13 sk. JV ZsFZ, 7. kolo
19.09.2020 12:00
: 3
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00    
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00
: 3
19.09.2020 12:00    Ukončený
19.09.2020 12:00    
0
19.09.2020 12:00
: 10
19.09.2020 12:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
20d4h17m46s
13.10.2020 16:00
13.10.2020 16:00   o 20d4h17m46s
Prípravka - U11 - ZsFZU11 (Muži)
ZsFZ U11 Skupina B, 6. kolo
19.09.2020 11:30    Ukončený
19.09.2020 11:30    Ukončený
19.09.2020 11:30    Ukončený
19.09.2020 11:30
3 : 1
19.09.2020 11:30    Ukončený
19.09.2020 11:30
: 0
19.09.2020 11:30    Prebieha
20.09.2020 11:30
: 7
20.09.2020 11:30    Ukončený
Prípravka - U11 - ZsFZU11 (Muži)
ZsFZ U11 Skupina A, 6. kolo
19.09.2020 15:15
3 : 0
19.09.2020 15:15    Ukončený
19.09.2020 16:15
4 : 0
19.09.2020 16:15    Ukončený
19.09.2020 16:45
: 5
19.09.2020 16:45    Ukončený
20.09.2020 11:30
16 : 5
20.09.2020 11:30    Ukončený
20.09.2020 11:30    Ukončený
Do zápasu ostáva
3mes8d47m46s
31.12.2020 12:30
31.12.2020 12:30   o 3mes8d47m46s
Prípravka - U10 - ZsFZU10 (Muži)
ZsFZ U10 Skupina B, 6. kolo

19.09.2020 10:00
: 0
19.09.2020 10:00    
0
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
: 0
19.09.2020 10:00    Prebieha

19.09.2020 10:00
: 0
19.09.2020 10:00    
0
20.09.2020 10:00
: 15
20.09.2020 10:00    Ukončený
Prípravka - U10 - ZsFZU10 (Muži)
ZsFZ U10 Skupina A, 6. kolo
19.09.2020 10:00
: 0

19.09.2020 10:00    
0
19.09.2020 10:00
: 0

19.09.2020 10:00    
0
19.09.2020 10:00
: 0

19.09.2020 10:00    
0
19.09.2020 15:00
6 : 5
19.09.2020 15:00    Ukončený
19.09.2020 15:30
: 12
19.09.2020 15:30    Ukončený
Prípravka - U09 - ZsFZU09 (Muži)
ZsFZ U09 Skupina B, 6. kolo
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
: 2
19.09.2020 10:00    Ukončený
19.09.2020 10:00
: 0
19.09.2020 10:00    Prebieha
20.09.2020 10:00
: 6
20.09.2020 10:00    Ukončený
Prípravka - U09 - ZsFZU09 (Muži)
ZsFZ U09 Skupina A, 6. kolo
19.09.2020 14:00
4 : 1
19.09.2020 14:00    Ukončený
19.09.2020 15:00
: 9
19.09.2020 15:00    Ukončený
19.09.2020 15:30
: 3
19.09.2020 15:30    Ukončený
20.09.2020 10:00
5 : 0
20.09.2020 10:00    Ukončený
20.09.2020 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
3mes8d17m46s
31.12.2020 11:00
31.12.2020 11:00   o 3mes8d17m46s
Komisie
ZsFZ-STK-2020/2021-14665. liga Juh U19 - Zlatná n/O
ZsFZ-STK-2020/2021-14654. liga SZ - Lehota p/Vt
ZsFZ-STK-2020/2021-14643. liga žiaci JV - Komárno "B"
ZsFZ-STK-2020/2021-14632. liga žiaci - Bánovce
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
ZsFZ-KR-2020/2021-0016KR berie na vedomie pochvalu.
ZsFZ-KR-2020/2021-0015Stanovisko KR k žiadosti Športový klub Nesvady:
ZsFZ-KR-2020/2021-0014KR berie na vedomie pochvalu.
ZsFZ-KR-2020/2021-0013KR berie na vedomie pochvalu.
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Partneri