Komisia rozhodcov

Členovia
Andrej Hrmo
Ján Ploštica
Mária Súkeníková
Miroslav Holas
Michal Železňák
Štefan Pastorek
Maroš Libiak
Roman Horák
Branislav Hrdlička
Ján Šága
Marcel Budáč
Filip Mózer
Peter Čajka
Tomáš Tůma
Tomáš Kolofík
SsFZ-KR-2021/2022-0076

sťažnosť čiastočne opodstatnená
SsFZ-KR-2021/2022-0075

sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2021/2022-0074

odpoveď
SsFZ-KR-2021/2022-0073

odpoveď
SsFZ-KR-2021/2022-0072

sťažnosť nepreukázateľná
Nachádzate sa tu: