Športovo-technická komisia

Členovia
Ladislav Šlapka
Dušan Chvíľa
Peter Imre
Peter Mikloš
Pavol Turňa
Branislav Hrdlička
Marián Lauer
Adrián Koóš
Erik Gemzický
SsFZ-STK-2023/2024-0348

zmena termínu MFS
SsFZ-STK-2023/2024-0347

Žiadosť o vyjadrenie
SsFZ-STK-2023/2024-0346

Zmena termínu MFS
SsFZ-STK-2023/2024-0345

Zmena termínu MFS
SsFZ-STK-2023/2024-0344

Zmena termínu MFS