Športovo-technická komisia
Členovia
Branislav Braučok
Martin Fungáč
Stanislav Horný
Marián Lauer
Jozef Čunderlík
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-STK-2020/2021-0055Žiadosť o schválenie HP
SsFZ-STK-2020/2021-0054Oprav údajov v ZoS
SsFZ-STK-2020/2021-0036žiadosť o náhradnú HP
SsFZ-STK-2020/2021-0033žiadosť o zmenu
SsFZ-STK-2020/2021-0032žiadosť o zmenu
SsFZ-STK-2020/2021-0031Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0030Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0029Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0028Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0027Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0025Evidencia OT hráča v ZoS
SsFZ-STK-2020/2021-0022Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0021Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0020Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0018Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0017Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0016Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0015Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0014Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0013Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0012Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0011Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0010Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0009Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0008Zmena MFS - poplatok
SsFZ-STK-2020/2021-0007Zmena MFS - poplatok