Pondelok, 12. apríla, 2021Meniny má Estera
Aktuality|1. apríla 2021 21:21SFZ - POSUNUTIE ZIMNÉHO PRESTUPOVÉHO TERMÍNU PRE AMATÉROV DO 30.4.

BRATISLAVA (SFZ) - Pracovná skupina pre prípravu zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ navrhla predĺženie prestupového termínu pre amatérov počas zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021. Dňa 2. marca 2021 bola VV SFZ schválená pracovná skupina pre zapracovanie zmien a doplnení RaPP v zložení Sepeši, Medveď (obaja VV SFZ), Richtárik (II. liga), Eperješi (VsFZ), Matejka, Špila (SsFZ), Farbuľa (BFZ), Zábojník (ZsFZ), Mertinyák (ÚLK), Jano (LOSS), Sládkovič, Hasprún, Letko, Fodrek a Pitek (administratíva SFZ). V súvislosti s obmedzením všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku zasadala operatívne táto skupina dňa 17. marca 2021 s potrebou diskusie k predĺženiu prestupového termínu pre amatérov. Členovia tejto pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe predĺženia prestupového termínu pre amatérov a nutnosti vytvorenia širšieho časového priestoru pre amatérsky futbal, a to riešením predĺženia prestupového termínu zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 30. 4. 2021. Tento podklad bude predložený na schválenie členom VV SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam. O výsledku hlasovania budeme futbalovú verejnosť informovať. Pracovná skupina priebežne pripravuje aj komplexný návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ku ktorému Vám pri predstavení zmien prinesieme samostatnú minisériu.

Archív článkov
Súťaže - aktuálne zápasy
Partneri
SLOVDACH, s.r.o.SAGANSPORT s.r.o.Poľnohospodárske družstvo Poľana JarabinaFLAMEshoes, s.r.o.
JUNOŠPORT clubJEDÁLEŇ PALMA
Komisie
Športovo-technická komisia
SL-STK-2020/2021-1002Zmena miesta stretnutia
SL-STK-2020/2021-1001Zmena miesta stretnutia
Športovo-technická komisia
SL-STK-2020/2021-1002
Zmena miesta stretnutia
SL-STK-2020/2021-1001
Zmena miesta stretnutia
Zobraziť viac
Disciplinárna komisia
SL-DK-2020/2021-0009FK Podolínec (8.kolo)
SL-DK-2020/2021-0008TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie (7.kolo)
Disciplinárna komisia
SL-DK-2020/2021-0009
FK Podolínec (8.kolo)
SL-DK-2020/2021-0008
TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie (7.kolo)
Zobraziť viac
Komisia rozhodcov
SL-KR-2020/2021-0002Jeseň 2020/2021 - servisný poplatok za vedenie miezd
SL-KR-2020/2021-0001TJ Sokol Jakubany 3.kolo OM.
Komisia rozhodcov
SL-KR-2020/2021-0002
Jeseň 2020/2021 - servisný poplatok za vedenie miezd
SL-KR-2020/2021-0001
TJ Sokol Jakubany 3.kolo OM.
Zobraziť viac