Komisia ženského futbalu

Členovia
Tomáš Gemza
Miroslava Migaľová
Igor Bella
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.