Komisia ženského futbalu
Členovia
Tomáš Gemza
Miroslava Migaľová
Tajomníci