25.09.2020 15:00    Ukončený
26.09.2020 09:30    Prebieha
26.09.2020 09:30    Prebieha
26.09.2020 09:30    Prebieha
26.09.2020 09:30    Prebieha
26.09.2020 09:30    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 10:00    Prebieha
26.09.2020 11:00    Ukončený
26.09.2020 11:00    Ukončený
26.09.2020 11:00    Ukončený
26.09.2020 11:00    Ukončený
26.09.2020 11:00    Ukončený
26.09.2020 11:10    Ukončený
26.09.2020 13:15    Ukončený
26.09.2020 13:15    Ukončený
26.09.2020 13:15    Ukončený
26.09.2020 14:00    
0
26.09.2020 14:00    Ukončený
26.09.2020 14:00    Ukončený
26.09.2020 14:00    Ukončený
27.09.2020 10:30    Ukončený
27.09.2020 11:00    Prebieha
27.09.2020 11:00    Prebieha
27.09.2020 11:00    Prebieha
27.09.2020 11:00    Prebieha
27.09.2020 11:00    Prebieha
27.09.2020 11:00    Prebieha
27.09.2020 12:00    Prebieha
27.09.2020 12:00    Ukončený
27.09.2020 12:00    Ukončený
27.09.2020 12:00    Ukončený
27.09.2020 12:00    Ukončený
27.09.2020 12:00    Ukončený
27.09.2020 12:00    Ukončený
Súťaže
6. liga dospelí PFZ (Muži)
6.liga dospelí PFZ, 9. kolo
27.09.2020 15:30
: 0
27.09.2020 15:30    Prebieha
27.09.2020 15:30
2 : 1
27.09.2020 15:30    Prebieha
27.09.2020 15:30
: 0
27.09.2020 15:30    Prebieha
27.09.2020 15:30
: 0
27.09.2020 15:30    Prebieha
27.09.2020 15:30
: 1
27.09.2020 15:30    Prebieha
27.09.2020 15:30    Prebieha
7. liga dospelí PFZ (Muži)
7.liga dospelí PFZ, 9. kolo
27.09.2020 12:00
2 : 1
27.09.2020 12:00    Prebieha
27.09.2020 12:00
3 : 2
27.09.2020 12:00    Ukončený
27.09.2020 12:00
: 0
27.09.2020 12:00    Ukončený
27.09.2020 12:00    Ukončený
27.09.2020 12:00
6 : 1
27.09.2020 12:00    Ukončený
27.09.2020 12:00
: 8
27.09.2020 12:00    Ukončený
27.09.2020 12:00    Ukončený
8. liga dospelí PFZ (Muži)
8.liga dospelí PFZ, 7. kolo
27.09.2020 10:30    Ukončený
27.09.2020 12:00
: 0

27.09.2020 12:00    
0
27.09.2020 12:00
5 : 0
27.09.2020 12:00    Ukončený
27.09.2020 12:10
: 1
27.09.2020 12:10    Ukončený
4. liga - dorast - U19 - PFZU19 (Muži)
4.liga dorast U19 PFZ, 9. kolo
26.09.2020 13:15    Ukončený
26.09.2020 13:15    Ukončený
26.09.2020 13:15    Ukončený

26.09.2020 14:00
: 0
26.09.2020 14:00    
0
26.09.2020 14:00
6 : 1
26.09.2020 14:00    Ukončený
26.09.2020 14:00
7 : 0
26.09.2020 14:00    Ukončený
26.09.2020 14:00    Ukončený
3. liga - žiaci - U15 - PFZU15 (Muži)
3.liga žiaci U15 PFZ, 9. kolo
25.09.2020 15:00
6 : 0
25.09.2020 15:00    Ukončený
26.09.2020 11:00    Ukončený
26.09.2020 11:00
14 : 0
26.09.2020 11:00    Ukončený
26.09.2020 11:00
10 : 3
26.09.2020 11:00    Ukončený
26.09.2020 11:00    Ukončený
26.09.2020 11:00
5 : 4
26.09.2020 11:00    Ukončený
26.09.2020 11:10    Ukončený
Prípravky - U11 - PFZU11 (Muži)
Prípravka U11 sk. "F" (dvojička s U10), 8. kolo
Prípravky - U11 - PFZU11 (Muži)
Prípravka U11 sk. "E", 8. kolo
Prípravky - U11 - PFZU11 (Muži)
Prípravka U11 sk. "D", 20. kolo
12.09.2020 10:00
3 : 2
12.09.2020 10:00    Ukončený
12.09.2020 10:00    Ukončený

24.09.2020 10:00
: 0
24.09.2020 10:00    
0
Prípravky - U11 - PFZU11 (Muži)
Prípravka U11 sk. "C", 7. kolo
19.09.2020 15:00    Ukončený
19.09.2020 15:00
: 0
19.09.2020 15:00    Prebieha
Prípravky - U11 - PFZU11 (Muži)
Prípravka U11 sk. "B", 8. kolo
01.09.2020 10:00
1 : 0
01.09.2020 10:00    Ukončený
01.09.2020 10:00
7 : 0
01.09.2020 10:00    Ukončený
Prípravky - U11 - PFZU11 (Muži)
Prípravka U11 sk. "A", 8. kolo
24.09.2020 10:00
: 0
24.09.2020 10:00    Prebieha
24.09.2020 10:00
: 0
24.09.2020 10:00    Prebieha
Prípravka - U10 - PFZU10 (Muži)
Prípravka U10 sk. "A", 9. kolo
Komisie
PP-DK-2020/2021-0020ÚS DK 24.9.2020 - iné disciplinárne previnenia
PP-DK-2020/2021-0019ÚS DK 24.9. - vylúčenia
PP-DK-2020/2021-0017Doplnenie ÚS 18.9.2020 - Bijacovce
PP-KR-2020/2021-0013Pochvala na výkon R - Toporec
PP-KR-2020/2021-0012Pochvala na výkon R - Štrba
PP-KR-2020/2021-0011Sťažnosť FK Slov.Ves
PP-KR-2020/2021-0010Sťažnosť FK Lendak
PP-MK-2020/2021-0001Jeseň 2020/2021 - servis.poplatok za vedenie miezd
PP-OK-2020/2021-0001Žiadosť o upustenie zvyšku trestu Szucs Samuel
Partneri