Disciplinárna komisia

Členovia
Pavel Jánošík
Dušan Šimun
Dušan Gregor
Miroslav Bitala
Miloš Hnilica
Antonín Piaček
SsFZ-DK-2023/2024-0416

U 553: Jaroslav Ursíny 1366710 (ŠK Dynamo Diviaky, V. liga dorast U19 skupina B), berie na vedomie žiadosť o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej v U330 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SsFZ-DK-2023/2024-0415

U 552: FK Lovinobaňa (VI. liga skupina D), na základe podnetu ŠTK SsFZ za porušenie Rozpisu súťaží SsFZ 2023/2024 kap. XVII bod 5 po MFS 13. kola VI. ligy skupiny D medzi FK Lovinobaňa - OFK Olováry, 4.11.2023, podľa čl. 64/1a DP. DS – 100,- € pokuta, podľa čl. 64/4, čl. 12/6 DP.
SsFZ-DK-2023/2024-0414

U 551: Michal Botka 1315089 (rozhodca), Dávid Krško 1343457 (rozhodca), Matúš Bryndziar 1284354 (rozhodca), Peter Šmid 1311864 (delegát zväzu), na základe podnetu ŠK Belá ID 178216 podaného v ISSF, žiada DO v lehote do 14.11.2023 o písomné vyjadrenie podaním v ISSF k údajnému telesnému napadnutiu hosťujúceho hráča jedným z členov US po skončení MFS 13. kola V. ligy SEVER medzi OŠK Rosina - ŠK Belá, dňa 05.11.2023, pod následkom disciplinárnych opatrení.
SsFZ-DK-2023/2024-0413

U 550: ŠK Belá (V. liga SEVER), na základe podnetu ID 178216 žiada o písomné vyjadrenie podaním v ISSF, akým spôsobom riešili údajné telesné napadnutie hráča ŠK Belá Petra Mintacha členom US po MFS 13. kola V. ligy SEVER medzi OŠK Rosina - ŠK Belá, dňa 05.11.2023 s delegátom zväzu Petrom Šmidom 1311864 ako aj hlavným usporiadateľom MFS Jurajom Porubčanským 1388903, do 14.11.2023, pod následkom disciplinárnych opatrení.
SsFZ-DK-2023/2024-0412

U 549: OŠK Rosina (V. liga SEVER), na základe podnetu ŠK Belá ID 178216 podaného v ISSF, začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,2,3, 5b,6,7 DP, za údajné telesné napadnutie hosťujúceho hráča jedným z členov US po skončení MFS 13. kola V. ligy SEVER medzi OŠK Rosina - ŠK Belá, dňa 05.11.2023. Žiada o písomné vyjadrenie (vrátane stotožnenia člena US, ktorý mal fyzicky napadnúť hráča hostí) podaním v ISSF do 14.11.2023 pod následkom disciplinárnych opatrení.