Disciplinárna komisia
Členovia
Rastislav Kuba
Pavel Jánošík
Dušan Šimun
Dušan Gregor
Miroslav Schneider
Zdenko Považan
Miloš Hnilica
Tajomníci
Rozhodnutia
SsFZ-DK-2020/2021-0162U 198: Mário Kurák 1148324 ( TJD Príbelce, IV.liga skupina JUH) DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac nepodmienečne, podľa čl. 45/1, 2b DP, od 19.09.2020.
SsFZ-DK-2020/2021-0161U 197: Jozef Majerčík 1051527 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 29.09.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 64/1a,5, čl. 11 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0160U 196: Radoslav Závodský 1216491 (rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 29.09.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 64/1a,5, čl. 11 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0159U 195: OFK Štart Prenčov ( V. liga skupina C), na základe podnetu sekretariátu SsFZ nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2020/2021 kapitola XVII, bod 3 - za zverejnenie neúplného videozáznamu( druhý polčas 43:44´) zo stretnutia 7.kola V. liga skupina C Prenčov - Krupina 13.09.2020 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie a žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.09.2020 pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 10, čl. 64/1a DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0158U 194: ŠK Čierne ( V. liga skupina A), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2020/2021 kapitola XVII, bod 1, 2, 3 - za zverejnenie nekvalitného videozáznamu zo stretnutia ( prvý polčas nepozeratelny - nesprávna kvalita-formát) z 7.kola V. liga skupina A Čierne - Stará Bystrica 13.09.2020 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie a žiada o splnenie povinnosti nahrať úplný videozáznam zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.09.2020 pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 10, čl. 64/1a DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0157U 193: ŠK Dynamo Diviaky ( IV. liga skupina SEVER), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2020/2021 kapitola XVII, bod 1, 2,- za včasné nezverejnenie a nesprávne snímanie ( kamerový systém) videozáznamu zo stretnutia zo 7.kola IV. liga skupina SEVER Diviaky - Žabokreky 13.09.2020 v stanovenom termíne. DS – upozornenie, čl.10 DP, čl. 64/1a DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0156U 192: TJ Družstevník Belá Dulice ( IV. liga skupina SEVER), na základe podnetu Sekretariátu SsFZ za nesplnenie povinnosti usporiadajúceho FK vyplývajúcej z RS SsFZ vo futbale 2020/2021 kapitola XVII, bod 1, 2, 3 - za zverejnenie nekvalitného videozáznamu zo stretnutia (nepozeratelny záznam - nesprávna kvalita-formát) z 7.kola IV. liga skupina SEVER Belá Dulice - Závažná Poruba 13.09.2020 v stanovenom termíne, podľa čl. 64/1 DP. DS – upozornenie, žiada o splnenie povinnosti nahrať videozáznam zo stretnutia v dodatočne určenom termíne do 22.09.2020 pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 10, čl. 64/1a DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0155U 191: ŠK Belá (V. liga dorast U19 skupina A), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2020/2021 kap. XX bod 22b za nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad), 2. kola V. ligy dorast U19 skupina A dňa 15.09.2020 medzi Družstevník Rašov - ŠK Belá, čl. 59,čl. 64/1a DP, čl. 82/1b SP. DS - pokuta 50 €, čl. 64/4 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0154U 190: ŠK Prameň Kováčová (II. liga MŽ U13 skupina JUH), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2020/2021 kap. XX bod 22b za nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad), 7. kola II. ligy MŽ U13 skupina JUH dňa 11.09.2020 medzi TJ Slovan Dudince - ŠK Prameň Kováčová, čl. 59, čl. 64/1a DP, čl. 82/1b SP. DS - pokuta 50 €, čl. 64/4 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0153U 189: MFK Strojár Krupina (II. liga MŽ U13 skupina JUH), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2020/2021 kap. XX bod 22b za pokles počtu hráčov družstva pod 7 (prvý prípad) v stretnutí 2.kola II. ligy MŽ U13 skupina JUH medzi FK Sitno Banská Štiavnica - MFK Strojár Krupina dňa 15.09.2020, čl. 64/1a, čl. 82/1g SP. DS - pokuta 50 €, čl. 64/4 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0152U 188: Adam Halahija 1008501 ( ŠK Gbeľany V. liga skupina A), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U97 a žiadosť zamieta.
SsFZ-DK-2020/2021-0151U 187: Radomír Novysedlák 1372847 ( MFK Revúca V. liga U19 skupina C), na základe ZoS a OZN po stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada o vyjadrenie k HNS ( telesné napadnutie súpera na hracej ploche ) v stretnutí 1.kola V.ligy dorast U19 skupina C Pliešovce - Revúca 15.09.2020, čl. 49/1a DP, v termíne do 22.09.2020.
SsFZ-DK-2020/2021-0150U 186: TJ Jednota Málinec ( V. liga skupina D ), na základe OZN a SDZ, začína disciplinárne konanie a žiada o vyjadrenie k HNS hosťujúcich priaznivcov v stretnutí 7.kola V.ligy skupiny D Balog nad Ipľom - Málinec, dňa 13.09.2020,čl.71/1,2,3b,c, 6,7 DP, v termíne do 22.09.2020.
SsFZ-DK-2020/2021-0149U 185: TJ Ipeľ Balog nad Ipľom ( V. liga skupina D), na základe OZN a SDZ, začína disciplinárne konania a žiada o vyjadrenie k HNS ( U 183, U 184) voči divákom po skončení stretnutia, HNS diváka voči hráčom hostí pri odchode z HP a HNS domácich priaznivcov voči DO počas stretnutia a pri odchode z HP v 7.kole V.ligy skupiny D, Balog nad Ipľom - Málinec dňa 13.09.2020, čl.71/1,2,3b,c, 6,7 DP, v termíne do 22.09.2020.
SsFZ-DK-2020/2021-0148U 184: René Dobos 1259486 ( TJ Ipeľ Balog nad Ipľom, V.liga skupina D), na základe SDZ, začína disciplinárne konanie za HNS voči divákom v stretnutí 7.kola V.ligy skupiny D Balog nad Ipľom - Málinec dňa 13.09.2020 a žiada menovaného o písomné vyjadrenie v termíne do 22.09.2020. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Ipeľ Balog nad Ipľom až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7, čl.43/1,2a,4 DP, od 14.09.2020.
SsFZ-DK-2020/2021-0147U 183: Zoltán Orem 1261988 ( TJ Ipeľ Balog nad Ipľom, V.liga skupina D), na základe OZN a SDZ, začína disciplinárne konanie k HNS - voči DO po skončení stretnutia 7.kola V.ligy skupiny D, Balog nad Ipľom - Málinec dňa 13.09.2020 a pri odchode DO z areálu štadióna a žiada menovaného o písomné vyjadrenie, v termíne do 22.09.2020. Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Ipeľ Balog nad Ipľom až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7, čl.43/1,2a,4 DP,
SsFZ-DK-2020/2021-0146U 182: Družstevník Rašov ( V.liga dorast U19 skupina A), berie na vedomie vyjadrenie k U 147, DS - 50 € pokuta, čl. 58/ 2a, 3 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0145U 181: MFK Dolný Kubín, žiada o písomné stanovisko prípadne predloženia lekárskej správy o PN alebo znemožnenie aktívnej účasti na športe k zraneniu, ktoré utrpel Radoslav Holeš 1357357, v stretnutí 2. kola II. ligy MŽ U13 skupina SEVER Vrútky - Dolný Kubín dňa 15.09.2020, v termíne do 22.09.2020.
SsFZ-DK-2020/2021-0144U 180: Timotej Veselka 1386586 (ATTACK Vrútky, II. liga MŽ U13 skupina SEVER), na základe ZoS, začína disciplinárne konanie a žiada o písomné stanovisko k surovej hre - kopnutie súpera nadmernou silou, čím došlo ku zraneniu hráča Radoslava Holeša 1357357, v 2. kole II. ligy MŽ U13 skupina SEVER Vrútky - Dolný Kubín dňa 15.09.2020, v termíne do 22.09.2020.Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu vo všetkých stretnutiach ATTACK Vrútky od 16.09.2020 až do vyriešenia prípadu podľa čl. 71/1,2,3a, 6,7, čl. 43/1,2a,4 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0143U 179: Miroslav Cesnek 1284700 ( TJ Fatran Varín, V.liga dorast U19 skupina A), na základe podnetu klubu a odborného stanoviska KR SsFZ mal byť vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti v 7.kole V.liga dorast U19 skupina A Nededza - Varín 12.09.2020. DS - 2 s.s., čl. 46 /1a, 2 DP, od 18.09.2020
SsFZ-DK-2020/2021-0142U 178: Mário Kurák 1148324 ( TJD Príbelce, IV.liga skupina JUH), na základe podnetu klubu a stanoviska KR SsFZ k situácii v I.polčase v stretnutí 7. kola IV.ligy skupina JUH Príbelce - Poltár, konaného dňa 12.9.2020, čl. 71/5c DP, .bez prijatia ďalších opatrení.
SsFZ-DK-2020/2021-0141U 177: MFK Dolný Kubín ( IV. liga skupina SEVER), berie na vedomie vyjadrenie k U144 a rozhodla, že disciplinárne konanie, čl. 78/5c DP, zastavuje.
SsFZ-DK-2020/2021-0140U 176: Matúš Otruba 1249175 ( MFK Dolný Kubín IV. liga skupina SEVER), berie na vedomie vyjadrenie k U143 a rozhodla, že disciplinárne konanie, čl. 78/5c DP, zastavuje.
SsFZ-DK-2020/2021-0139U 175: Miroslav Gálik 1197826 (MŠK Tisovec IV. liga skupina JUH), berie na vedomie vyjadrenie k U148, na základe ZoS, SDZ. DS - 3 týždne, čl. 48/1c, 2b DP, od 14.09.2020. Ruší účinky predbežného opatrenia U148.
SsFZ-DK-2020/2021-0138U165 - U174 Vylúčený po 2 ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie
SsFZ-DK-2020/2021-0137U159 - U164 Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len „DS“) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP
SsFZ-DK-2020/2021-0136U 158 : Juraj Hones 1312689 (Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 22.09.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 64/1a,5, čl. 11 DP
SsFZ-DK-2020/2021-0135U 157: Peter Pavlák 1294933 (Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 22.09.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 64/1a,5, čl. 11 DP
SsFZ-DK-2020/2021-0134U 156 : Pavel Danko 1029864 (Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 22.09.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 64/1a,5, čl. 11 DP
SsFZ-DK-2020/2021-0133U 155: Marek Antalík 1180315 (Rozhodca), na základe podnetu KR SsFZ. DS - pokarhanie. Poplatok 10 € uhradiť na účet SsFZ do 22.09.2020 (doklad o úhrade predložiť KR SsFZ a sekretariátu SsFZ) pod ďalšími DS v zmysle DP, čl. 64/1a,5, čl. 11 DP
SsFZ-DK-2020/2021-0132U 154: FK Mesta Tornaľa (II. liga SŽ U15 skupina JUH), na základe podnetu KM SsFZ za nesplnenie povinnosti uloženej v uznesení SsFZ-KM-2020/2021-0014 v stanovenej lehote. DS - pokuta 50 €, čl. 64/1a, 4 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0131U 153: ŠK Gbeľany ( V. liga skupina A), za nesplnenie U125. DS - pokuta 50 €, čl 64/1a,4 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0130U 152: FK Slovan Trstená ( V. liga skupina B), berie na vedomie splnenie U126.
SsFZ-DK-2020/2021-0129U 151: TJ Jednota Bánová ( Tipos III. liga STRED), berie na vedomie splnenie U124.
SsFZ-DK-2020/2021-0128U 150: FK Slovan Trstená (V. liga dorast U19 skupina B), na základe podnetu KM SsFZ za porušenie RS 2020/2021 kap. XX bod 22b za nenastúpenie družstva na MFS (prvý prípad), 1.kola V. ligy dorast U19 skupina B dňa 01.09.2020.DS - pokuta 50 €, čl.82/1b SP, čl.59, čl. 64/1a, 4 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0127U 149 : Adam Halahija 1208742 ( ŠK Gbeľany, V. liga skupina A), berie na vedomie žiadosť o zmenu DS uloženej U97, nesplnenie lehoty čl.41 / 1 DP, žiadosť zamieta
SsFZ-DK-2020/2021-0126U 148 : Miroslav Gálik 1197826 (MŠK Tisovec IV. liga skupina JUH), na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí (ďalej len OZN) a SDZ, začína disciplinárne konanie. Žiada o písomné vyjadrenie k disciplinárnemu previneniu HNS - voči DO po skončení stretnutia 6.kola medzi MŠK Tisovec – FC 98 Hajnáčka, Predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach MŠK Tisovec od 11.09.2020 až do vyriešenia prípadu podľa čl.71/1,2,3b,c, 6,7, čl.43/1,2a,4 DP, do 15.09.2020
SsFZ-DK-2020/2021-0125U 147: Družstevník Rašov ( V.liga dorast U19 skupina A), na základe ZoS začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS jednotlivca hostí (hrubé urážky DO v závere stretnutia 6.kola V.ligy dorast U19 sk.A OŠK Kamenná Poruba - Družstevník Rašov 05.09.2020, čl. 71/1, 3a, b DP, do 15.09.2020.
SsFZ-DK-2020/2021-0124U 146 : Tomáš Tóth 1207486 ( OŠK Radzovce, V. liga skupina D), berie na vedomie vyjadrenie k U113. DS - 2 týždne nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, čl. 48/1c, 2b DP, od 04.09.2020. Zároveň ruší účinky U113.
SsFZ-DK-2020/2021-0123U 145 : FK Nižná ( V. liga skupina B), na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí ( ďalej len OZN) a Správy delegáta zväzu ( ďalej len SDZ), za porušenie kapitoly XVII bod 5 RS SsFZ 2020/2021. DS - pokuta 50 €, čl. 64/1a, 4 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0122U 144 : MFK Dolný Kubín ( IV. liga skupina SEVER), na základe podnetu FK a ŠTK SsFZ začína disciplinárne konanie. Žiada o písomné stanovisko k štartu hráča Matúša Otrubu 1249175 v stretnutí 4.kola IV.ligy skupina SEVER FK Slávia Staškov - MFK Dolný Kubín dňa 22.08.2020, čl. 71/1, 3a,e,g DP, do 15.09.2020
SsFZ-DK-2020/2021-0121U 143: Matúš Otruba 1249175 ( MFK Dolný Kubín IV. liga skupina SEVER), na základe podnetu FK a ŠTK SsFZ začína disciplinárne konanie. Žiada o písomné stanovisko k štartu v stretnutí 4.kola IV.ligy skupina SEVER FK Slávia Staškov - MFK Dolný Kubín dňa 22.08.2020, čl. 71/1, 3a,e,g DP, do 15.09.2020
SsFZ-DK-2020/2021-0120U 142 : FK Predmier ( V. liga skupina A), berie na vedomie vyjadrenie k U 114. DS - 100 € pokuta, čl. 57/1a, 2 DP.
SsFZ-DK-2020/2021-0119U 141 DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:
SsFZ-DK-2020/2021-0118U134 - U140 Vylúčený po 2 ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie
SsFZ-DK-2020/2021-0117U 133: Martin Husárik 1111303 ( tréner TJ Višňové, V. liga skupina A), DS - 3 týždne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Višňové, čl. 48/1c, 2b DP, od 07.09.2020
SsFZ-DK-2020/2021-0116U 132 : Erik Kršák 1297072 ( FK Iskra Hnúšťa, V. liga skupina D), DS - 1 s.s., čl.46/1b, 2 DP od 07.09.2020
SsFZ-DK-2020/2021-0115U 131 : Vinay Vinay 1423004 ( MFK Zvolen, TIPOS III. liga STRED), DS - 1 s.s., čl. 46/1a, 2 DP, od 07.09.2020
SsFZ-DK-2020/2021-0114U 130 : Dušan Kaprálik 1104249 ( tréner Oravan Oravská Jasenica, IV. liga U19 skupina SEVER), DS - 3 týždne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach Oravan Oravská Jasenica, čl. 48/1c, 2b DP od 06.09.2020
SsFZ-DK-2020/2021-0113U 129: Matej Dirgas 1230085 ( ŠK Čierne, V. liga skupina A), DS - 1 súťažné stretnutie ( ďalej len s.s.), čl. 46/1b, 2 DP, od 06.09.2020