Disciplinárna komisia

Členovia
Pavel Jánošík
Dušan Šimun
Dušan Gregor
Miroslav Schneider
Miroslav Bitala
Miloš Hnilica
Kamil Horváth
SsFZ-DK-2022/2023-0026

U24: FK Štart Kokava nad Rimavicou, na základe podnetu ŠTK SsFZ za porušenie čl. V bod 5a Rozpisu súťaží SsFZ 2022/2023 a čl. 64/1a DP. DS - 1000 € pokuta, podľa čl. XXIII bod 3 Rozpisu súťaží SsFZ 2022/2023 a čl. 64/4 DP
SsFZ-DK-2022/2023-0025

U 23: TJ Tatran VLM Pliešovce, na základe podnetu ŠTK SsFZ za porušenie čl. V bod 5a Rozpisu súťaží SsFZ 2022/2023 a čl. 64/1a DP. DS - 1200 € pokuta, podľa čl. XXIII bod 3 Rozpisu súťaží SsFZ 2022/2023 a čl. 64/4 DP
SsFZ-DK-2022/2023-0024

U 22: Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia a podnet delegáta SsFZ ako aj rozhodcu stretnutia prostredníctvom podania v ISSF, vyjadrenie FK 09 Bacúch podaním v ISSF k stretnutiu 1. kola VI. ligy skupiny C medzi FK 09 Bacúch - ŠK Hrochoť dňa 07.08.2022, bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 71/5c DP
SsFZ-DK-2022/2023-0023

U18 - U21 Vylúčení po 2 ŽK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie
SsFZ-DK-2022/2023-0022

U 17: Patrik Tomaštík 1292260 (TJ Slovan Magura Vavrečka, VI. Liga skupina B), vylúčený za narušenie riadneho priebehu hry, podľa čl. 45/1b DP. DS - 1 s.s., podľa čl. 45/2 DP, od 8.8.2022