Disciplinárna komisia

Členovia
Rastislav Kuba
Pavel Jánošík
Dušan Šimun
Dušan Gregor
Miroslav Schneider
Zdenko Považan
Miloš Hnilica
SsFZ-DK-2020/2021-0258

U 353 : OŠK Dobrá Niva. Na základe podnetu Sekretariátu SsFZ, vlastných zistení a nesplnenie U351, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, určuje ochranné opatrenia zákazu transferov hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 13.11.2020 do uhradenia záväzku voči SsFZ podľa čl.25 DP, čl.43/ 1,2b DP a čl. 64/ 4, 7 DP. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7).
SsFZ-DK-2020/2021-0257

U : 352 TJ Tatran Krásno nad Kysucou, berie na vedomie vyjadrenie k U350 bez prijatia ďalšej DS.
SsFZ-DK-2020/2021-0256

U350 - U351
SsFZ-DK-2020/2021-0255

U 349: Oznamuje všetkým účastníkom regonálnych súťaží riadených SsFZ
SsFZ-DK-2020/2021-0254

U 348: MŠK Námestovo ( TIPOS III. liga STRED), berie na vedomie vyjadrenie k U 317