Komisia rozhodcov

Členovia
Andrej Hrmo
Ján Ploštica
Mária Súkeníková
Miroslav Holas
Michal Železňák
Štefan Pastorek
Maroš Libiak
Roman Horák
Branislav Hrdlička
Ján Šága
Marcel Budáč
Filip Mózer
Peter Čajka
Tomáš Tůma
Tomáš Kolofík
SsFZ-KR-2020/2021-0034

odpoveď
SsFZ-KR-2020/2021-0033

sťažnosť neopodstatnená
SsFZ-KR-2020/2021-0032

sťažnosť opodstatnená
SsFZ-KR-2020/2021-0031

sťažnosť neopodstatnená, zároveň nespĺňa náležitosti RS 2020/2021
SsFZ-KR-2020/2021-0030

sťažnosť nepreukázateľná
Nachádzate sa tu: