Súťaže - aktuálne zápasy
Komisie
Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2020/2021-0657II.liga - Poprad
SFZ-STK-2020/2021-0656II.liga - Trebišov
Športovo-technická komisia
SFZ-STK-2020/2021-0657
II.liga - Poprad
SFZ-STK-2020/2021-0656
II.liga - Trebišov
Zobraziť viac
Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0460U 460 – FK Poprad - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/16/2020 v právnej veci navrhovateľa Peter Vernarec v zastúpení Mgr. Peter Lindeman proti odporcovi Futbalový klub Poprad, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2020 a vykonateľnosť dňa 18.10.2020. DK začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0459U 459 – Leo Myenty Janna Abena / 1415824 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 449 a rozhodla, že za zakázanú hru (udretie súpera hlavou do oblasti hlavy nadmernou silou v súboji o loptu s následným odstúpením z hry) počas stretnutia 17. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 45/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov podľa čl. 45/2b DP, od 14.12.2020 s prerušením podľa čl. 34/7 DP od 21.12.2020 do začiatku jarnej časti Fortuna ligy.
Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2020/2021-0460
U 460 – FK Poprad - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. KS/16/2020 v právnej veci navrhovateľa Peter Vernarec v zastúpení Mgr. Peter Lindeman proti odporcovi Futbalový klub Poprad, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2020 a vykonateľnosť dňa 18.10.2020. DK začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,3g DP a ukladá klubu povinnosť v lehote do 10 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky alebo podpísanú písomnú dohodu o splátkach s navrhovateľom. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa čl. 64/7 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0459
U 459 – Leo Myenty Janna Abena / 1415824 / ŠK Slovan Bratislava futbal, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 449 a rozhodla, že za zakázanú hru (udretie súpera hlavou do oblasti hlavy nadmernou silou v súboji o loptu s následným odstúpením z hry) počas stretnutia 17. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava futbal podľa čl. 45/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov podľa čl. 45/2b DP, od 14.12.2020 s prerušením podľa čl. 34/7 DP od 21.12.2020 do začiatku jarnej časti Fortuna ligy.
Zobraziť viac
Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2020/2021-0020Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2020/2021-0019SP_2.kolo_platba za delegované osoby
Komisia rozhodcov
SFZ-KR-2020/2021-0020
Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2020/2021-0019
SP_2.kolo_platba za delegované osoby
Zobraziť viac
Licenčná komisia
SFZ-LK-2020/2021-0001Usmernenie k podaniu
Licenčná komisia
SFZ-LK-2020/2021-0001
Usmernenie k podaniu
Zobraziť viac