• AKTUALITY|28.06.2021Registračný a prestupový poriadok platný od 08.06.2021Článok 19 - Registračné obdobia Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach ZIMNÉ OBDOBIE d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) "hosťovanie" LETNÉ OBDOBIE od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) "prestup", od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) "hosťovanie" ZIMNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE - Zimné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 1. do 30. 3.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Prestup z letného obdobia 2021 je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE - Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 26.06. do 15. 7.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu, nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak, - Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.
  Archív článkov
  PN-logo.jpg
  Súťaže - aktuálne zápasy
  Partneri
  PN-logo.jpg
  Komisie
  Športovo-technická komisia
  HE-STK-2021/2022-0184Zmena termínu stretnutia
  HE-STK-2021/2022-0183Zmena UHČ po dohode klubov
  Športovo-technická komisia
  HE-STK-2021/2022-0184
  Zmena termínu stretnutia
  HE-STK-2021/2022-0183
  Zmena UHČ po dohode klubov
  Zobraziť viac
  Disciplinárna komisia
  HE-DK-2021/2022-0082ZČ Žinčák
  HE-DK-2021/2022-0081Revidácia U0050 na základe U001 OK
  Disciplinárna komisia
  HE-DK-2021/2022-0082
  ZČ Žinčák
  HE-DK-2021/2022-0081
  Revidácia U0050 na základe U001 OK
  Zobraziť viac
  Komisia rozhodcov
  HE-KR-2021/2022-0043Podnet Z. Hámre - Klenová
  HE-KR-2021/2022-0042Odborné stanovisko KR k popisu priestupkov
  Komisia rozhodcov
  HE-KR-2021/2022-0043
  Podnet Z. Hámre - Klenová
  HE-KR-2021/2022-0042
  Odborné stanovisko KR k popisu priestupkov
  Zobraziť viac
  Matričná komisia
  HE-MK-2021/2022-0001Skalka - mylné podanie
  Matričná komisia
  HE-MK-2021/2022-0001
  Skalka - mylné podanie
  Zobraziť viac
  Odvolacia komisia
  HE-OK-2021/2022-0001Odvolanie voči rozhodnutiiu DK ObFZ Humenné HE-DK-2021/2022-0050
  Odvolacia komisia
  HE-OK-2021/2022-0001
  Odvolanie voči rozhodnutiiu DK ObFZ Humenné HE-DK-2021/2022-0050
  Zobraziť viac
  Volebná komisia
  HE-VK-2021/2022-0022Nahlásenie kandidáta - zmena
  HE-VK-2021/2022-0021Nahlásenie kandidáta
  Volebná komisia
  HE-VK-2021/2022-0022
  Nahlásenie kandidáta - zmena
  HE-VK-2021/2022-0021
  Nahlásenie kandidáta
  Zobraziť viac
  Nachádzate sa tu: