Úradné správy

Viac správ

Správy zväzu

 • VYUŽI PRÍLEŽITOSŤ A STAŇ SA ROZHODCOM
  01.03.2022
  VYUŽI PRÍLEŽITOSŤ A STAŇ SA ROZHODCOM- INFO: ObFZ HUMENNÉ, - TEL.: 0905 809038, - MAIL.: sekretariat@obfzhumenne
  01.03.2022
 • Rozpis ObFZ Humenné 2022-2023
  20.08.2021
  Rozpis ObFZ Humenné 2022-2023
  20.08.2021
 • Registračný a prestupový poriadok platný od 08.06.2021
  28.06.2021
  Registračný a prestupový poriadok platný od 08.06.2021Článok 19 - Registračné obdobia Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach ZIMNÉ OBDOBIE d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením) "hosťovanie" LETNÉ OBDOBIE od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia) "prestup", od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením) "hosťovanie" ZIMNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE - Zimné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 1. do 30. 3.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Prestup z letného obdobia 2021 je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE - Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 26.06. do 15. 7.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu, nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak, - Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2022 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča.
  28.06.2021
 • Súťažný poriadok platný od 01.07.2021
  25.06.2021
  Súťažný poriadok platný od 01.07.2021
  25.06.2021
 • Online konferencie trénerov 2021
  26.01.2021
  Online konferencie trénerov 2021
  26.01.2021
Viac správ
PN-logo.jpg
Súťaže - aktuálne zápasy
Partneri
PN-logo.jpg
Komisie
Nachádzate sa tu: