Úradné správy

Viac správ

Správy zväzu

 • VYUŽI PRÍLEŽITOSŤ A STAŇ SA ROZHODCOM
  01.03.2022
  VYUŽI PRÍLEŽITOSŤ A STAŇ SA ROZHODCOM- INFO: ObFZ HUMENNÉ, - TEL.: 0905 809038, - MAIL.: sekretariat@obfzhumenne
  01.03.2022
 • Rozpis ObFZ Humenné 2023-2024
  20.08.2021
  Rozpis ObFZ Humenné 2023-2024
  20.08.2021
 • Registračný a prestupový poriadok platný od 06.06.2023
  28.06.2021
  Registračný a prestupový poriadok platný od 06.06.2023REGISTRAČNÉ OBDOBIE čl.19 (2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia „PRESTUP“), b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením „HOSŤOVANIE“), c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), LETNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE - Letné registračné obdobie bez obmedzenia "prestup hráča" od 1.07. do 21. 7. - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča bez súhlasu materského klubu, nevyžaduje sa súhlas materského klubu, avšak materský klub má nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 37, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak, - Letné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 7. do 30. 9.2018 - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením „HOSŤOVANIE“), e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). ZIMNÉ REGISTRAČNÉ OBDOBIE - Zimné registračné obdobie s obmedzením "hosťovanie hráča od 1. 1. do 31. 3. - v tomto období je možné zmeniť klubovú príslušnosť hráča len so súhlasom materského klubu a takýto transfer je platný do 30.6. príslušného roka (vyžaduje sa súhlas nového klubu, hráča a materského klubu). Po uplynutí termínu (30.6.) je hráč automaticky preregistrovaný späť do klubu, z ktorého prestupoval. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím uvedeného termínu (30.6.) v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. https://mediamanager.ws/media/pages/f/futbalsfz.sk/2023/08/new-final-rapp-konsolidovane-znenie-novela-2023-na-web.pdf
  28.06.2021
 • Súťažný poriadok platný od 06.06.2023
  25.06.2021
  Súťažný poriadok platný od 06.06.2023
  25.06.2021
 • Pravidlá futbalu platné od 1.7.2023
  Ladislav Mochnacký18.06.2020
  Pravidlá futbalu platné od 1.7.2023
  Ladislav Mochnacký18.06.2020
Viac správ
PN-logo.jpg
Súťaže - aktuálne zápasy
Partneri
PN-logo.jpg
Komisie
Komisie neprijali v tejto sezóne žiadne rozhodnutia.
Nachádzate sa tu: