Pondelok, 19. apríla, 2021Meniny má Jela
7. januára 2021 12:45USMERNENIE SFZ

K vyhláške Úradu verejného zdravotníctva účinné od 3. januára 2021

  • 16. októbra 2020 00:00USMERNENIE SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020
  • 16. októbra 2020 00:00Dočasná zmena sídla SsFZOznamujeme funkcionárom futbalových klubov, ako aj futbalovej verejnosti, že sídlo SsFZ je dočasne presťahované (minimálne na jeden rok počas rekonštrukcie stávajúcich priestorov). Poštová adresa, ako aj všetky kontakty ostávajú nezmenené. Dočasné sídlo SsFZ je v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 97 (areál SAD, od budovy SsFZ Partizánskou cestou – stará cesta smer Brezno – cca 1 km).
  • 16. septembra 2020 00:00KALINOVO - rekonštrukcia tribúnyAj v tomto náročnom období sa podarilo funkcionárom TJ Baník Kalinovo zveľadiť svoj pekný futbalový areál zrekonštruovaním starej tribúny.
  • 2. septembra 2020 00:00Stretli sa na prvom zrazeRUŽOMBEROK (SsFZ) - Na prvom kontrolnom zraze sa v pondelok 31. augusta 2020 stretol v areáli MFK Ružomberok výber žiačok WU14 (ročník narodenia 2007) Stredoslovenského futbalového zväzu.
Archív článkov
Súťaže - aktuálne zápasy
Partneri
Tipos
Komisie
Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2020/2021-0055Žiadosť o schválenie HP
SsFZ-STK-2020/2021-0054Oprav údajov v ZoS
Športovo-technická komisia
SsFZ-STK-2020/2021-0055
Žiadosť o schválenie HP
SsFZ-STK-2020/2021-0054
Oprav údajov v ZoS
Zobraziť viac
Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2020/2021-0263U 363: TJ Pokrok Stará Bystrica. Na základe podnetu Sekretariátu SsFZ, vlastných zistení a nesplnenie U356, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, určuje ochranné opatrenia zákazu transferov hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 04.12.2020 do uhradenia záväzku voči SsFZ podľa čl.25 DP, čl.43/ 1,2b DP a čl. 64/ 4, 7 DP. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7).
SsFZ-DK-2020/2021-0262U 362: TJ Družstevník Senohrad. Na základe podnetu Sekretariátu SsFZ, vlastných zistení a nesplnenie U355, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, určuje ochranné opatrenia zákazu transferov hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 04.12.2020 do uhradenia záväzku voči SsFZ podľa čl.25 DP, čl.43/ 1,2b DP a čl. 64/ 4, 7 DP. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7).
Disciplinárna komisia
SsFZ-DK-2020/2021-0263
U 363: TJ Pokrok Stará Bystrica. Na základe podnetu Sekretariátu SsFZ, vlastných zistení a nesplnenie U356, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, určuje ochranné opatrenia zákazu transferov hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 04.12.2020 do uhradenia záväzku voči SsFZ podľa čl.25 DP, čl.43/ 1,2b DP a čl. 64/ 4, 7 DP. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7).
SsFZ-DK-2020/2021-0262
U 362: TJ Družstevník Senohrad. Na základe podnetu Sekretariátu SsFZ, vlastných zistení a nesplnenie U355, za porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SsFZ (neuhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti), podľa čl. 64/1a DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 64/4 a čl. 10 DP, určuje ochranné opatrenia zákazu transferov hráčov a pozastavenie súťažnej činnosti od 04.12.2020 do uhradenia záväzku voči SsFZ podľa čl.25 DP, čl.43/ 1,2b DP a čl. 64/ 4, 7 DP. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7).
Zobraziť viac
Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2020/2021-1009Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2020/2021-1008Rozhodnutie VV SsFZ
Ekonomická komisia
SsFZ-EK-2020/2021-1009
Rozhodnutie VV SsFZ
SsFZ-EK-2020/2021-1008
Rozhodnutie VV SsFZ
Zobraziť viac
Komisia mládeže
SsFZ-KM-2020/2021-0053Stanovisko k MFS
SsFZ-KM-2020/2021-0052Prerušenie všetkých súťaží od 13.10.2020
Komisia mládeže
SsFZ-KM-2020/2021-0053
Stanovisko k MFS
SsFZ-KM-2020/2021-0052
Prerušenie všetkých súťaží od 13.10.2020
Zobraziť viac
Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2020/2021-0034odpoveď
SsFZ-KR-2020/2021-0033sťažnosť neopodstatnená
Komisia rozhodcov
SsFZ-KR-2020/2021-0034
odpoveď
SsFZ-KR-2020/2021-0033
sťažnosť neopodstatnená
Zobraziť viac
Matričná komisia
SsFZ-MK-2020/2021-0001odstupné Jakub Jadroň
Matričná komisia
SsFZ-MK-2020/2021-0001
odstupné Jakub Jadroň
Zobraziť viac