Odvolacia komisia SsFZ

Členovia
Jozef Hrivík
Filip Celleng
Pavol Ľorko
Jozef Králik
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.