Komisia mládeže

Členovia
Mária Krčová
Filip Malárik
BAm-KM-2017/2018-0024

Žiadosť o vyjadrenie
BAm-KM-2017/2018-0023

Zmena termínu stretnutia SZM 30.kolo TJ Malinovo - PFA ŠTK Šamorín
BAm-KM-2017/2018-0022

Opatrenie
BAm-KM-2017/2018-0021

Kontumácia stretnutia SZM 18.kolo TJ Jarovce Bratislava – MFK Rusovce
BAm-KM-2017/2018-0020

Opatrenie