Komisia mládeže

Členovia
Mária Krčová
Filip Malárik
Komisia neprijala v sezóne 2011/2012 žiadne rozhodnutia.