Komisia mládeže
Členovia
Mária Krčová
Filip Malárik
Tajomníci