Komisia mládeže

Členovia
Mária Krčová
Filip Malárik
Komisia neprijala v sezóne 2012/2013 žiadne rozhodnutia.