Komisia rozhodcov

Členovia
Marián Ruc
Filip Malárik
Andrej Chromý
Boris Parilák
Alexander Schmidt
Matej Choreň
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.