Komisia rozhodcov

  Členovia
  Marián Ruc
  Filip Malárik
  Andrej Chromý
  Boris Parilák
  Alexander Schmidt
  Matej Choreň
  BAm-KR-2021/2022-0001

  Odpoveď na podanie