Komisia mládeže

Členovia
Mária Krčová
Filip Malárik
BAm-KM-2019/2020-0024

Startovne a kontumacia ZHL pripraviek
BAm-KM-2019/2020-0023

Štartovné ZHL prípravky
BAm-KM-2019/2020-0022

Štartovné ZHL prípravky
BAm-KM-2019/2020-0021

Štartovné ZHL prípravky
BAm-KM-2019/2020-0020

Štartovné ZHL prípravky