Zmierovacia komisia

Komisia neprijala v sezóne 2014/2015 žiadne rozhodnutia.