Komisia pre štadióny a ihriská

    Tajomníci
    Roman Uváček
    Komisia neprijala v sezóne 2021/2022 žiadne rozhodnutia.