Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2020/2021-0082U 82 – Boris Marhefka / 1310519 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2019/2020-0756 (U 756) a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2020/2021-0081U 81 – Ján Malik / 1261656 / ŠK Čierne, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – držanie súpera rukou vo vyloženej gólovej príležitosti pred pokutovým územím podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 06.08.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. liga skupina A SsFZ podľa čl. 37/10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0080U 80 – DK na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 s. s. a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.
SFZ-DK-2020/2021-0079U 79 – DK na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 02.06.2020 s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade hráčov a členov realizačných tímov II. ligy, mládežníckych, ženských súťaží a súťaží dievčat na republikovej úrovni s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže, žien a dievčat riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.
SFZ-DK-2020/2021-0078U 78 – DK oznamuje klubom Fortuna ligy, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/20 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/20 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2020/21. V prípade, ak hráč alebo člen realizačného tímu stanovenú pokutu zaplatí, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie sa ruší a hráč alebo člen realizačného tímu môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. Finančná pokuta je stanovená vo výške 250 €
SFZ-DK-2020/2021-0077U 77 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2019/20 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2020/21 s výnimkou disciplinárnych sankcií uvedených U 12.
SFZ-DK-2020/2021-0076U 76 – ŠK Slovan Bratislava futbal – DK berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom ISSF (ID 125520) dňa 05.08.2020 a na základe stanoviska odbornej komisie k udeleniu ČK hráčovi H č. 22 Matúš Ružinský / 1218638 / za vrazenie do súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo pokutového územia v 87. minúte stretnutia 1. kola II. ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica – ŠK Slovan Bratislava futbal „B“ konaného dňa 01.08.2020 poukazuje na U 53.
SFZ-DK-2020/2021-0075U 75 – Marek Zsigmund / 1280529 / MFK Ružomberok / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 4) a rozhodla podľa čl. 37/7 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 € podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).
SFZ-DK-2020/2021-0074U 74 – Dalibor Takáč / 1288574 / MFK Ružomberok / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 3) a rozhodla podľa čl. 37/7 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 € podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).
SFZ-DK-2020/2021-0073U 73 – Lukáš Kojnok / 1300695 / MFK Ružomberok / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 2) a rozhodla podľa čl. 37/7 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 € podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).
SFZ-DK-2020/2021-0072U 72 – Peter Mazan / 1196985 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu a rozhodla podľa čl. 37/7 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 € podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).
SFZ-DK-2020/2021-0071U 71 – Tomche Grozdanovski / 1415904 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 779) a rozhodla podľa čl. 37/7 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 € podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).
SFZ-DK-2020/2021-0070U 70 – TJ Slovan Viničné / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS diváka (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Slovnaft Cup-u medzi TJ Slovan Viničné – FK Rača Bratislava podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0069U 69 – FC Košice / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vhodenie dresov na hraciu plochu a opakované vniknutie divákov hostí na ihrisko a hraciu plochu) počas stretnutia 1. kola II. ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC Košice podľa čl. 58/1d,f DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 250 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0068U 68 – MFK Tatran Liptovský Mikuláš / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za nedostatočnú US (nedostatočné zabránenie opakovaným vstupom divákov hostí na ihrisko a hraciu plochu) počas stretnutia 1. kola II. ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC Košice podľa čl. 57/1e DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0067U 67 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 1. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FC Petržalka.
SFZ-DK-2020/2021-0066U 66 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 1. kola II. ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica – ŠK Slovan Bratislava futbal „B“ podľa čl. 58/2a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0065U 65 – Šimon Horváth / 1266300 / FK Lokomotíva Trnava, II. LSD – U19 / - od 02.08.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0064U 64 – Alexander Selecký / 1323219 / MFK Ružomberok, I. LSD – U19 / - od 02.08.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0063U 63 – Štefan Kovárik / 1149224 / FC Malacky, Slovnaft Cup / - od 03.08.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.
SFZ-DK-2020/2021-0062U 62 – Usman Adekunle Issa / 1384723 / SLAVOJ TREBIŠOV, II. liga / - od 02.08.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0061U 61 – Miroslav Karhan (T) / 1079072 / KFC Komárno, II. liga / - vylúčenie za HNS – kopnutie fľaše s vodou na hraciu plochu na znak nesúhlasu s rozhodnutím R podľa čl. 48/1b DP, Disciplinárna sankcia – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 48/2a a čl. 12/2 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0060U 60 – Peter Patrik Flašík / 1305562 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LMD – U17 / - vylúčenie za HNS – udretie súpera nadmernou silou zovretou päsťou do oblasti chrbta a následná hrubá urážka R pri odchode z hracej plochy podľa čl. 48/1c a čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49/2b, čl. 36/2c a čl. 34/8 DP, od 02.08.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0059U 59 – Samuel Halúska / 1329109 / MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – držanie súpera za telo vo vyloženej gólovej príležitosti mimo pokutového územia podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 02.08.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0058U 58 – Juraj Lacko / 1322863 / ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera pred pokutovým územím podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 02.08.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0057U 57 – Roman Horváth / 1233150 / Obecný športový klub Láb, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – udretie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 03.08.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0056U 56 – Daniel Zsigmond / 1181572 / OFK Vysoká pri Morave, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – hlasná kritika AR2 s použitím vulgarizmov v prerušenej hre podľa čl. 48/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 48/2a DP, od 03.08.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí V. liga seniori (S5V) BFZ podľa čl. 37/10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0055U 55 – Jozef Dornai / 1299253 / ŠK Vrakuňa Bratislava, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera neopatrným spôsobom pred vlastným pokutovým územím podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 03.08.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. liga Bratislava podľa čl. 37/10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0054U 54 – Martin Gula / 1269044 / PFK Piešťany, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – skočenie na súpera nadmernou silou v neprerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 03.08.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.
SFZ-DK-2020/2021-0053U 53 – Matúš Ružinský / 1218638 / ŠK Slovan Bratislava futbal, II. liga / - vylúčenie za HNS – vrazenie do súpera vo vyloženej gólovej príležitosti mimo pokutového územia podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 02.08.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0052U 52 – DK na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 s. s. a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.
SFZ-DK-2020/2021-0051U 51 – DK na základe rozhodnutia VV SFZ zo dňa 02.06.2020 s poukazom na čl. 14/1 stanov SFZ rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade hráčov a členov realizačných tímov II. ligy, mládežníckych, ženských súťaží a súťaží dievčat na republikovej úrovni s poukazom na rozhodnutie VV SFZ o zákaze všetkých súťaží mládeže, žien a dievčat riadených SFZ do konca súťažného ročníka 2019/2020, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané.
SFZ-DK-2020/2021-0050U 50 – DK oznamuje klubom Fortuna ligy, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/20 napomínaný 5., 9., 12. ŽK alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2019/20 napomínaný 3., 5., 7. ŽK, podľa čl. 37/7 DP môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2020/21. V prípade, ak hráč alebo člen realizačného tímu stanovenú pokutu zaplatí, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu alebo pozastavenie výkonu funkcie sa ruší a hráč alebo člen realizačného tímu môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu michal.fabian@futbalsfz.sk. Finančná pokuta je stanovená vo výške 250 €
SFZ-DK-2020/2021-0049U 49 – DK upozorňuje kluby, funkcionárov a ostatných športových odborníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2019/20 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2020/21 s výnimkou disciplinárnych sankcií uvedených U 12.
SFZ-DK-2020/2021-0048U 48 – Dezider Ferenc / 1024271 / - senát DK na základe U 33 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov podľa čl. 52/3b DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 12.07.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 33 sa započíta do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.
SFZ-DK-2020/2021-0047U 47 – P. B. – senát DK na základe U 31 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov podľa čl. 52/3b DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 12.07.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 31 sa započíta do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.
SFZ-DK-2020/2021-0046U 46 – Juraj Randlísek / 1047635 / - senát DK na základe U 30 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov podľa čl. 52/3b DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 12.07.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 30 sa započíta do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.
SFZ-DK-2020/2021-0045U 45 – Róbert Kolka / 1319201 / - senát DK na základe U 29 rozhodol, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 7 rokov podľa čl. 52/3b DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 12.07.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 29 sa započíta do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.
SFZ-DK-2020/2021-0044U 44 – Ladislav Šosták / 1226653 / - senát DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2018/2019-0329 (U 329) a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (5 mesiacov) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2021.
SFZ-DK-2020/2021-0043U 43 – Tidiane Djiby Ba / 1238134 / ŠKF Sereď / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 780) a rozhodla podľa čl. 37/6 DP o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 250 € podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra).
SFZ-DK-2020/2021-0042U 42 – Benjamín Chobot / 1323976 / MŠK Senec / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2019/2020-0488 (U 488) a poukazuje na U 12 (DS sa považuje za vykonanú).
SFZ-DK-2020/2021-0041U 41 – Jakub Cavar / 1285103 / MFK Spartak Hriňová, Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 1. kola Slovnaft Cup-u medzi ŠK Hrochoť – MFK Spartak Hriňová zastavuje a zároveň ruší účinky ČK podľa čl. 78/5a DP.
SFZ-DK-2020/2021-0040U 40 – Boris Marhefka / 1310519 / - DK berie na vedomie žiadosť o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2019/2020-0756 (U 756) a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2020/2021-0039U 39 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 5 a rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky, hrubé urážky, vhodenie plastových pohárov na hraciu plochu, vniknutie diváka domácich na hraciu plochu počas stretnutia a použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia finále Fortuna ligy - Kvalifikačné stretnutie o UEFA Európsku ligu medzi FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok podľa čl. 57/1b a čl. 58/2a,b,d,f DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. DK zároveň ukladá disciplinárnu sankciu odohratie domáceho stretnutia bez divákov podľa čl. 26/1 DP na 1 s. s. v sektoroch 01 až 05 a 29 až 33 podľa čl. 26/2,4 DP s podmienečným odkladom do 31.10.2020 podľa čl. 40/1,2 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0038U 38 – Andrej Melicher (R) / 1311797 / - DK na základe podnetu doručeného prostredníctvom ISSF (ID 125206) dňa 26.07.2020 rozhodla, že za administratívne pochybenie (nesprávne vyznačenie napomenutia v ISSF) po stretnutí 1. kola Slovnaft Cup-u medzi 1. FK Buzitka – TJD Príbelce podľa čl. 63/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 63/2a a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0037U 37 – 1. FK Buzitka / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženého videozáznamu rozhodla, že za HNS divákov (sotenie AR2 do pleca a obliatie pivom pri odchode z hracej plochy) a nedostatočnú US (nezabezpečenie bezpečného odchodu delegovaných osôb z hracej plochy) po stretnutí 1. kola Slovnaft Cup-u medzi 1. FK Buzitka – TJD Príbelce podľa čl. 57/1d a čl. 58/2c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0036U 36 – 1. FC TATRAN Prešov / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a videozáznamu rozhodla, že za HNS divákov (vniknutie divákov hostí na ihrisko a odkopnutie lopty divákom smerom na hraciu plochu v prerušenej hre) počas stretnutia 1. kola Slovnaft Cup-u medzi OŠK Fintice – 1. FC TATRAN Prešov podľa čl. 58/1d DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0035U 35 – OŠK Fintice / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, priloženej fotodokumentácie a videozáznamu rozhodla, že za nedostatočnú US (nedostatočné prijatie opatrenia na zabránenie nešportového správania sa divákov a umožnenie vstupu diváka pod vplyvom alkoholu do ihriska) počas stretnutia 1. kola Slovnaft Cup-u medzi OŠK Fintice – 1. FC TATRAN Prešov podľa čl. 57/1a,b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0034U 34 – MFK Baník Veľký Krtíš / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS diváka (použitie pyrotechniky) a nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Slovnaft Cup-u medzi MFK Baník Veľký Krtíš – FTC Fiľakovo podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0033U 33 – ATTACK VRÚTKY / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 1. kola Slovnaft Cup-u medzi ATTACK VRÚTKY – MŠK FOMAT Martin podľa čl. 57/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 57/2 a čl. 11 DP.