Disciplinárna komisia
Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
Tajomníci
Rozhodnutia
SFZ-DK-2020/2021-0273U 273 – DK na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 s. s. a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.
SFZ-DK-2020/2021-0272U 272 – Adam Zbudila / 1306086 / FK Inter Bratislava, II. LSD – U19 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 214 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2020, od 24.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0271U 271 – FK Lokomotíva Trnava / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 7. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
SFZ-DK-2020/2021-0270U 270 – FK Senica / I. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 8. kola I. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
SFZ-DK-2020/2021-0269U 269 – Tomáš Digaňa / 1265621 / FK Dubnica nad Váhom, II. liga / - DK na základe písomného stanoviska odbornej komisie KR SFZ rozhodla, že konanie voči menovanému za udelenie ČK v stretnutí 8. kola II. ligy medzi FK Dubnica nad Váhom – MŠK Púchov zastavuje a zároveň ruší účinky ČK podľa čl. 78/5a DP.
SFZ-DK-2020/2021-0268U 268 – KR SFZ – DK berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k U 253.
SFZ-DK-2020/2021-0267U 267 – TJ Jednota Málinec / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS (poškodenie dverí v šatni hostí) po stretnutí 3. kola Slovnaft Cup-u medzi ŠK Sásová – TJ Jednota Málinec podľa čl. 47/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 47/2c a čl. 12/6 DP. DK zároveň žiada klub o poskytnutie informácie o spôsobe vysporiadania náhrady škody na majetku.
SFZ-DK-2020/2021-0266U 266 – Vladislav Palša (AT1) / 1129583 / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za HNS (kritika R v priestore tunela smerom do útrob štadióna) po stretnutí 8. kola II. ligy medzi KFC Komárno – Partizán Bardejov BŠK podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 48/2a a čl. 11 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0265U 265 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia, Oznámenie delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznam o činnosti náhradného rozhodcu zo stretnutia 9. kola II. ligy medzi FC Košice – ŠK Slovan Bratislava „B“.
SFZ-DK-2020/2021-0264U 264 – Miroslav Keresteš / 1184339 / Partizán Bardejov BŠK, II. liga / - od 20.09.2020. DS si menovaný už vykonal.
SFZ-DK-2020/2021-0263U 263 – Dominik Špiriak / 1298204 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga / - od 20.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0262U 262 – Peter Chríbik / 1296543 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, Fortuna liga / - od 20.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0261U 261 – Pavol Gostič (T) / 1024970 / SDM Domino, II. LSD – U19 / - od 13.09.2020. DS si menovaný už vykonal.
SFZ-DK-2020/2021-0260U 260 – Jakub Matula / 1266179 / MFK Dukla Banská Bystrica, I. LMD – U17 / - od 20.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0259U 259 – John Edwin Garcia Castillo / 1430438 / ŠK Slovan Bratislava futbal, II. liga / - od 24.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0258U 258 – Sofia Brizláková / 1373685 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, I. LD – WU19 / - vylúčenie za HNS – kopnutie súperky nadmernou silou do oblasti kolena mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 20.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0257U 257 – Marek Václav / 1262329 / FC Petržalka, II. liga / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera nohou v súboji o loptu pred pokutovým územím podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 24.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0256U 256 – Matúš Katunský / 1307388 / SLAVOJ Trebišov, II. liga / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti kopnutím súpera v súboji o loptu podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 24.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0255U 255 – Jakub Nemec / 1287350 / FK Senica, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera v súboji o loptu pred pokutovým územím podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 21.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0254U 254 – Joao Francisco Favaro Amaral / 1422012 / - senát DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej SFZ-DK-2019/2020-0578 (U 578) a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2020/2021-0253U 253 – KR SFZ – DK žiada odbornú komisiu o stanovisko k situácii z 87. minúty súboj o loptu s následným zranením hráča domácich č. 19 Dávid Keresteš / 1249155 / (podozrenie na zlomeninu ľavého predlaktia po následnom páde) počas stretnutia 7. kola II. ligy medzi FC Košice – KFC Komárno konaného dňa 12.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0252U 252 – DK na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni
SFZ-DK-2020/2021-0251U 251 – MFK Skalica / II. liga / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 225 a rozhodla, že za HNS funkcionára (vulgárna kritika R a hrubé urážky AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 6. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 48/2b,4 a čl. 12/6,10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0250U 250 – OŠK Pavlovce nad Uhom / Slovnaft Cup / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a podnetu hlavného rozhodcu stretnutia doručeného prostredníctvom ISSF (ID 127754) dňa 17.09.2020 rozhodla, že za nedostatočnú US (neprijatie opatrenia na zabránenie nešportového správania diváka) počas stretnutia 3. kola Slovnaft Cup-u medzi OŠK Pavlovce nad Uhom – MŠK Tesla Stropkov podľa čl. 57/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 200 € podľa čl. 57/2 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0249U 249 – KR SFZ – DK berie na vedomie stanovisko odbornej komisie k sťažnosti klubu FK DAC 1904 Dunajská Streda doručeného prostredníctvom ISSF dňa 14.09.2020 k vylúčeniu hráča Jannik Müller - Held / 1434495 / počas stretnutia 6. kola Fortuna ligy medzi FK DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Ružomberok konaného dňa 12.09.2020 a poukazuje na U 231.
SFZ-DK-2020/2021-0248U 248 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia 6. kola Fortuna ligy medzi MFK Zemplín Michalovce – AS Trenčín.
SFZ-DK-2020/2021-0247U 247 – DK berie na vedomie Správu delegáta stretnutia a Záznam o činnosti náhradného rozhodcu zo stretnutia 6. kola Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FC Spartak Trnava.
SFZ-DK-2020/2021-0246U 246 – Jozef Ganišin / 1352219 / MŠK Kysucké Nové Mesto, II. LSD – U19 / - od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0245U 245 – Jakub Čunta / 1258727 / FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga / - od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0244U 244 – Barbora Čambalová / 1306570 / FC Spartak Trnava, I. liga Ženy / - od 14.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0243U 243 – Jana Valentovičová / 1235171 / FC Spartak Trnava, I. liga Ženy / - od 14.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0242U 242 – Jakub Hric / 1367234 / Partizán Bardejov BŠK, II. LMD – U17 / - od 14.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0241U 241 – Martin Chochula / 1275342 / PFK Piešťany, II. LSD – U19 / - od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0240U 240 – Jakub Zábojník / 1287193 / FC Nitra, I. LSD – U19 / - od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0239U 239 – Martin Boďa / 1265527 / MFK Ružomberok, Fortuna liga / - od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0238U 238 – Vanesa Szabova / 1369712 / OFK Dunajská Lužná, II. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením mimo pokutového územia podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 16.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0237U 237 – Karolína Bednárová / 1243205 / ŠK 2011, II. liga Ženy / - vylúčenie za HNS – hrubé urážky R podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 14.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0236U 236 – Lubomír Talda / 1370446 / MŠK Púchov, I. LSŽ – U15 / - vylúčenie za HNS – hrubá verbálna urážka divákov s použitím vulgarizmov podľa čl. 47/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 47/2b DP, od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0235U 235 – Ikechukwu Ezeagu / 1412058 / OŠK Pavlovce nad Uhom, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 17.09.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí IV. liga Juh dospelí VsFZ podľa čl. 37/10 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0234U 234 – Ryan David Lindsay / 1435203 / FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 17.09.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.
SFZ-DK-2020/2021-0233U 233 – Timotej Benka / 1290945 / FK Gerlachov, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – udretie súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu podľa čl. 49/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 17.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0232U 232 – Dominik Vida / 1187142 / MŠK Slavoj Spišská Belá, Slovnaft Cup / - vylúčenie za HNS – držanie súpera v oblasti krku nie zanedbateľnou silou v prerušenej hre podľa čl. 49/1a DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 3 s. s. podľa čl. 49/2a DP, od 17.09.2020. DS si vykoná v najbližšom stretnutí Slovnaft Cup-u.
SFZ-DK-2020/2021-0231U 231 – Jannik Müller - Held / 1434495 / FK DAC 1904 Dunajská Streda, Fortuna liga / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti podrazením súpera neopatrným spôsobom podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 13.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0230U 230 – Laura Chelsy Zaťková / 1399513 / AS Trenčín, I. LŽ – WU15 / - vylúčenie za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti súpera podľa čl. 46/1b DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 s. s. podľa čl. 46/2 DP, od 11.09.2020.
SFZ-DK-2020/2021-0229U 229 – DK na základe rozhodnutie VV SF rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 v prípade účastníkov VARTA Futsal ligy, mládežníckych súťaží a ženskej súťaže na republikovej úrovni podľa čl. 37/3,5,6 DP a disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu športu alebo funkcie na 4 s. s. a 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa považujú za vykonané. Ostatné disciplinárne sankcie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie na viac ako 4 týždne, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.
SFZ-DK-2020/2021-0228U 228 – FC Petržalka / II. LSD – U19 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za nenahratie videozáznamu do videoarchívu zo stretnutia 5. kola II. LSD – U19 podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 50 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 28/e RS.
SFZ-DK-2020/2021-0227U 227 – SLAVOJ Trebišov / I. LSŽ – U15, U14 / – DK na základe podnetu odbornej komisie ŠTK SFZ rozhodla, že za svojvoľné preloženie stretnutí 2. kola I. LSŽ – U15,U14 na iné ihrisko podľa čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 64/4 a čl. 12/6 DP v spojení s čl. 82/1a SP.
SFZ-DK-2020/2021-0226U 226 – MFK Dukla Banská Bystrica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí rozhodla, že za HNS divákov (vulgárne pokriky a hrubé urážky) počas stretnutia 6. kola II. ligy medzi MFK Dukla Banská Bystrica – MŠK Žilina „B“ podľa čl. 58/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 250 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0225U 225 – MFK Skalica / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS funkcionára (vulgárna kritika R a hrubé urážky AR1 v útrobách štadióna) po stretnutí 6. kola II. ligy medzi MFK Skalica – FK Železiarne Podbrezová podľa čl. 71/1,3a,b DP, do 15.09.2020. DK zároveň žiada klub o presnú identifikáciu osoby funkcionára.
SFZ-DK-2020/2021-0224U 224 – Ján Blahút / 1343324 / MŠK NOVOHRAD Lučenec, II. LMD – U17 / - od 05.09.2020.