Disciplinárna komisia

Členovia
František Lunák
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Miroslav Vlk
Róbert Dadykin
Miroslav Urban
Lukáš Radoský
Peter Potecký
SFZ-DK-2023/2024-0335

U 335 – Róbert Šmajda / 1279559 / TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica / – DK na základe podnetu ObFZ Humenné rozhodla, že za neoprávnený štart v stretnutí Superpohára ObFZ Humenné medzi TJ Slovan Lobe Nižná Sitnica – TJ Družstevník Modrá nad Cirochou, hraného dňa 02.07.2023 podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100,- € podľa čl. 53/2b a čl. 12/4 DP.
SFZ-DK-2023/2024-0334

U 334 – Alex Maľuch / 1412333 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSŽ - U14 / – DK na základe Zápisu o stretnutí a podnetu delegáta prostredníctvom podania v ISSF rozhodla, že za hrubé nešportové prejavy (vulgárna urážka delegovanej osoby) po stretnutí 5. kola I. LSŽ - U14 medzi MFK Vranov nad Topľou – MFK Zemplín Michalovce podľa čl. 48/1c DP, ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 24.09.2023.
SFZ-DK-2023/2024-0333

U 333 – Annamária Peciarová / 1283229 / GFC regionálna akadémia, DEMIŠPORT liga - I. liga - Ženy / – DK na základe žiadosti menovanej o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 256 rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie a určuje skúšobnú dobu od 29.09.2023 do 31.12.2023.
SFZ-DK-2023/2024-0332

U 332 – AS Trenčín / Slovnaft Cup / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) po stretnutí 3. kola Slovnaft Cup-u medzi OK Častkovce – AS Trenčín podľa čl. 58/1b DP, ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 58/3 a čl. 10 DP.
SFZ-DK-2023/2024-0331

U 331 – OK Častkovce / Slovnaft Cup / – DK na základe Správy delegáta zo stretnutia a podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF rozhodla, že za nedostatočnú US (umožnenie vnesenia pyrotechniky) v stretnutí 3. kola Slovnaft Cup-u medzi OK Častkovce – AS Trenčín podľa čl. 57/1b DP, ukladá Disciplinárnu sankciu – upozornenie podľa čl. 57/2 a čl. 10 DP.