Disciplinárna komisia

Členovia
František Lunák
Peter Vachan
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Jozef Škríba
Peter Reisz
Róbert Dadykin
Peter Mihál
Peter Potecký
SFZ-DK-2020/2021-0405

U 405 – ŠK Demänová - DK berie na vedomie podnet klubu doručený prostredníctvom ISSF (ID 129896) dňa 24.11.2020 a odstupuje vec Odvolacej komisii SFZ podľa čl. 71/5e DP.
SFZ-DK-2020/2021-0404

U 404 – Artúr Jakubec / 1310889 / - DK pozýva menovaného na svoje zasadnutie do sídla SFZ po uvoľnení opatrení nariadených ÚVZ SR. Pozvánka na zasadnutie bude doručená elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v ISSF.
SFZ-DK-2020/2021-0403

U 403 – Ľubomír Michalík / 1145877 / ŠKF Sereď, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 392 bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5c DP.
SFZ-DK-2020/2021-0402

U 402 – Juraj Piroska / 1159936 / FK Senica, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 391 a rozhodla, že za HNS (opakovaná hlasná kritika rozhodcu s následným vyvolaním ostrej verbálnej komunikácie s hráčom hostí č. 6 pri vchode do útrob štadióna) a poškodenie dobrého mena futbalu (pozápasové vyjadrenia v masmédiách) po stretnutí 13. kola Fortuna ligy medzi FK Senica – ŠKF Sereď podľa čl. 48/1a a čl. 65/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 700 € podľa čl. 65/2, čl. 34/8, čl. 36/2a a čl. 12/2 DP.
SFZ-DK-2020/2021-0401

U 401 – Ján Vlasko / 1197720 / FC Spartak Trnava, Fortuna liga / - DK na základe podnetu klubu FK DAC 1904 Dunajská Streda doručeného dňa 24.11.2020 vyzýva menovaného na splnenie povinnosti uloženej U 161, do 02.12.2020.