Disciplinárna komisia

  Členovia
  František Lunák
  Marián Vereš
  Miroslav Jablonický
  Miroslav Vlk
  Róbert Dadykin
  Miroslav Urban
  Lukáš Radoský
  Peter Potecký
  SFZ-DK-2022/2023-0001

  U 1075 – Roland Buhaj / 1343598 / MFK Zemplín Michalovce, I. LSD - U19 / - od 29.05.2022.