Legislatívno-právna a etická komisia

    Tajomníci
    Jozef Malich
    Komisia neprijala v sezóne 2021/2022 žiadne rozhodnutia.