Zmierovacia komisia

Komisia neprijala v sezóne 2021/2022 žiadne rozhodnutia.