Zmierovacia komisia

Komisia neprijala v sezóne 2016/2017 žiadne rozhodnutia.