Zmierovacia komisia

Komisia neprijala v sezóne 2015/2016 žiadne rozhodnutia.