Odvolací orgán licenčného konania

    Tajomníci
    Milan Vojtek
    SFZ-OOLK-2021/2022-0001

    Rozhodnutie o podanom odvolaní