Komisia rozhodcov

  Členovia
  Marián Ružbarský
  Miroslav Richtárik
  Miroslav Jaška
  Igor Krško
  SFZ-KR-2021/2022-0025

  Odpoveď na podanie
  SFZ-KR-2021/2022-0024

  Platba delegovaných osôb
  SFZ-KR-2021/2022-0023

  Odpoveď na podanie
  SFZ-KR-2021/2022-0022

  Odpoveď na podanie
  SFZ-KR-2021/2022-0021

  Platba delegovaných osôb
  Nachádzate sa tu: