Komora pre riešenie sporov

  Členovia
  Jaroslav Čollák
  Marcel Dolobáč
  Ladislav Jakubec
  Marek Majtán
  Komisia neprijala v sezóne 2021/2022 žiadne rozhodnutia.