Komora pre riešenie sporov

Členovia
Jaroslav Čollák
Marcel Dolobáč
Ladislav Jakubec
Marek Majtán
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.