Odvolacia komisia

Členovia
Jozef Králik
Komisia neprijala v sezóne 2012/2013 žiadne rozhodnutia.