Športovo-technická komisia
Členovia
Jozef Králik
Ján Studený
Tajomníci
Rozhodnutia
CA-STK-2020/2021-0026Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0025Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0024Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0023Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0021Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0017Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0016Upozorňujeme
CA-STK-2020/2021-0015Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0014Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0013Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0012Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0011Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0010Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0006Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0005Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0004Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0003Vzájomná dohoda
CA-STK-2020/2021-0002Vzájomná dohoda