Odvolacia komisia

Členovia
Jozef Králik
Komisia neprijala v sezóne 2019/2020 žiadne rozhodnutia.