Odvolacia komisia

Členovia
Jozef Králik
Komisia neprijala v sezóne 2011/2012 žiadne rozhodnutia.