Komisia rozhodcov
Členovia
Jozef Mosor
Peter Moják
Richard Halfar
Jakub Kolesnáč
Tajomníci