Odvolacia komisia

Členovia
Jozef Králik
Komisia neprijala v sezóne 2015/2016 žiadne rozhodnutia.