Odvolacia komisia

Členovia
Jozef Králik
Komisia neprijala v sezóne 2013/2014 žiadne rozhodnutia.