Odvolacia komisia

    Členovia
    Jozef Králik
    Komisia neprijala v sezóne 2021/2022 žiadne rozhodnutia.