Odvolacia komisia

Členovia
Jozef Králik
Komisia neprijala v sezóne 2020/2021 žiadne rozhodnutia.