28.06.2016,

POSTUP AKO ŽIADAŤ VYDANIE LICENCIE TRÉNERA PO ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA TRÉNEROV

28.06.2016,
Informácia ako postupovať pri vyžiadaní licencie trénera po absolvovaní školenia trénerov
image

Podmienkou obdržania licencie trénera je absolvovať príslušné školenie trénerov licencie GRASSROOTS C, resp. UEFA. Po splnení všetkých podmienok a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky úspešný absolventi obdržia diplom - viď príloha.

Ako postupovať pri žiadosti o vydanie licencie trénera po úspešnom absolvovaní školenia trénerov:

  1. Vypísať tlačivo Žiadosť o vystavenie trénerskej licencie (viď príloha).
  2. V Žiadosti o vystavenie trénerskej licencie sa žiada aj zaslanie Certifikátu, ktorý sa od 1. 1. 2016 už nevydáva, t. j. nie je potrebné ho prikladať k žiadosti.
  3. Priložiť kópiu diplomu získaného po absolvovaní školenia trénerov GRASSROOTS C, resp. UEFA B (viď príklad Diplom).
  4. Priložiť fotografiu s rozmerom 2 x 2,5 cm.
  5. Vypísať aktuálne kontaktné údaje + korešpondenčú adresu, kde vám bude preukaz licencie doručený poštou.
  6. Ak tréner nie je evidovaný v ISSF systéme ako tréner (je potrebné mať otvorené konto ao tréner a nie ako hráč) je potrebné vypísať a s originál podpisom zaslať aj tlačivo Registračný formulár člena SFZ alebo SF Tréner.

Všetky vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať poštou na adresu:

Slovenský futbalový zväz

Zsolt Pakusza - manažér vzdelávania trénerov

Trnavská 100

821 01 BBratislava

ZA VYSTAVENIE LICENCIE SA UŽ NEPLATIA ŽIADNE POPLATKY!

TRÉNERSKÉ LICENCIE MAJÚ PLATNOSŤ 3 ROKY a po ukončení platnosti trénerskej licencie je potrebné absolvovať príslušný počet hodín v rámci seminára trénerov a požiadať o predĺženie paltnosti licenicie - viď Postup pri predĺžení platnosti trénerskej licencie v sekcii Seminár trénerov. 

V prípade nedoručenia licencia sa informujte na e-mail: zsolt.pakusza@futbalsfz.sk.

 

Prečítané: 3281x