Komisia rozvoja futbalu

Členovia
Juraj Mihalčín
Peter Szénay
Dávid Farkašovský
Ondrej Vilner
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.