• Futbalnet»
  • Východoslovenský futbalový zväz

Trénersko-metodická komisia

Členovia
Juraj Mihalčín
Peter Szénay
Komisia neprijala v sezóne 2020/2021 žiadne rozhodnutia.