Komisia rozvoja futbalu

  Členovia
  Juraj Mihalčín
  Peter Szénay
  Dávid Farkašovský
  Ondrej Vilner
  Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.