Trénersko-metodická komisia
Členovia
Juraj Mihalčín
Peter Szénay
Tajomníci