Sekretariát VsFZ

  Sekretár VsFZ 

  Marcel Eperješi

  fax :  +421 55 6433 566

  mobil : +421 911 945 550

  e-mail : marcel.eperjesi@futbalsfz.sk 

   

  Sekretár VsFZ 

  Alžbeta Majláthová 

  tel :  +421 55 7898 322

  fax :  +421 55 6433 566

  mobil : +421 907 992 394

  e-mail : alzbeta.majlathova@futbalsfz.sk

  Koordinátor vzdelávania a programu Podpora talentovanej mládeže 

  Szénay Peter 

  fax :  +421 55 6433 566

  mobil : +421 902 937 057 

  e-mail : peter.szenay@futbalsfz.sk