Sekretariát VsFZ

   Sekretár VsFZ

   Sekretár VsFZ 

   Marcel Eperješi

   fax :    +421 55 6433 566

   mobil : +421 911 945 550

   e-mail : marcel.eperjesi@futbalnet.sk 

    

   Matrika a ekonomické oddelenie VsFZ

   Sekretár VsFZ 

   Alžbeta Majláthová 

   tel :     +421 55 7898 322

   fax :    +421 55 6433 566

   mobil : +421 907 992 394

   e-mail : alzbeta.majlathova@futbalnet.sk

   Koordinátor vzdelávania a programu Podpora talentovanej mládeže

   Koordinátor vzdelávania a programu Podpora talentovanej mládeže 

   Szénay Peter 

   fax :    +421 55 6433 566

   mobil : +421 902 937 057 

   e-mail : peter.szenay@futbalsfz.sk