Disciplinárna komisia

Členovia
Marek Bakoň
Vladimír Lisák
Dávid Gorel
Jozef Repovský
Martin Špivák
Kamil Slebodník
Jozef Pribula
Komisia neprijala v sezóne 2024/2025 žiadne rozhodnutia.