Športovo-technická komisia

Členovia
Štefan Vaľko
Peter Ziemba
Slavomíra Mišková
Štefan Olšavský
Jaroslav Duška
Róbert Tóth
Vladimír Vansa
Rudolf Hudák
Adrián Labun
Komisia neprijala v sezóne 2024/2025 žiadne rozhodnutia.