Smernice
SMERNICA SFZ k vzdelávaniu trénerov
Smernica schválená VV SFZ 24. 5. 2016 a platná od 24. 5. 2016
Pridané dňa10.06.2016Viac