• Futbalnet»
  • Východoslovenský futbalový zväz

Odvolacia komisia

Komisia neprijala v sezóne 2020/2021 žiadne rozhodnutia.