POSTUP AKO ŽIADAŤ VYDANIE LICENCIE TRÉNERA PO ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA TRÉNEROV
Informácia ako postupovať pri vyžiadaní licencie trénera po absolvovaní školenia trénerov
Pridané dňa28.06.2016Viac