Matričná komisia

Komisia neprijala v sezóne 2012/2013 žiadne rozhodnutia.